Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 4(1417) 23 stycznia 2024 5 Zmiany w prawie pracy w 2024 roku (cd)

Od stycznia 2024 roku weszło w życie kilka ważnych zmian w prawie pracy. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

4. Pracownicy służby cywilnej otrzymają wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

Zgodnie z nowymi przepisami, pracownikowi służby cywilnej za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych oraz urzędnikowi służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej będzie przysługiwać wynagrodzenie. Obecnie – zarówno pracownikowi, jak i urzędnikowi służby cywilnej – rekompensata przysługuje wyłącznie w formie czasu wolnego w tym samym wymiarze.

5. Zmiany w zakresie opłat w postępowaniu sądowym spraw pracowniczych

Od 1 stycznia 2024r. zaczną obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi pracownik nie będzie musiał wnosić opłaty od pozwu, jeżeli powództwo dotyczy prawa pracy. Wolne od opłat będą takie pisma jak pozwy i wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego. Jedynie będzie trzeba opłacić apelację w przypadku kiedy wartość przedmiotu sporu będzie przekraczała 50 000 zł.

6. Korzystne zmiany w emeryturach pomostowych

Od stycznia 2024r. prawo do emerytury pomostowej będzie miała szersza grupa pracowników. O świadczenie z tytułu emerytury pomostowej od 1 stycznia 2024r. będą mogły ubiegać się osoby, które wykonywały pracę w trudnych warunkach po 1 stycznia 1999 roku.

(cdn)

(źródło: www.pit.pl)