Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Zmarł Zbigniew Rafalski – członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"

Z głębokim żalem informujemy, że 8 września 2013r. zmarł nagle w Starachowicach wieloletni działacz NSZZ "Solidarność" Zbigniew Rafalski.

Pogrzeb odbędzie się 11 września 2013r. (środa). Początek żałobnych uroczystości o godz. 11.30, kościół p.w. MB Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy), Al. Najświętszej Marii Panny 7.

Zapraszamy poczty sztandarowe i delegacje organizacji związkowych do uczestnictwa w uroczystościach pogrzebowych.

 


 

Rano, w niedzielę, 8 września 2013r. zmarł nagle Zbigniew Rafalski, działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" i przewodniczący starachowickiej delegatury Związku. Przewodniczący Rady Miejskiej Starachowic. Miał 61 lat.

Urodził się w 1952r. w Iłży. Szkołę średnią ukończył w 1974r. w Końskich. W 1975 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Części Samochodowych w Iłży. Tu organizował „Solidarność” – od października 1980 roku był wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a później pełnił funkcję przewodniczącego. Był delegatem na I Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego w 1981 roku. Od 1982 do 2001 roku pracownik Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach.

Po ogłoszeniu stanu wojennego organizował pomoc represjonowanym i ich rodzinom, zajmował się drukowaniem i kolportowaniem ulotek oraz różnych wydawnictw podziemnych, m.in. „CDN”, „KOS”. Współorganizował manifestację, która odbyła się 31 sierpnia 1982 roku w Starachowicach a także Msze za Ojczyznę w kościele Świętej Trójcy. W maju 1983 roku został aresztowany i przetrzymywany był w Areszcie Śledczym w Kielcach-Piaskach. Zwolniony po ogłoszeniu amnestii. Od 1986 roku był członkiem Tymczasowej Rady „Solidarności” Regionu Świętokrzyskiego, w latach 1988-1989 Regionalnej Komisji Wykonawczej. W sierpniu 1988 roku uczestniczył w strajku na wydziale remontowym Zakładów Dolnych FSC. Od września 1988 roku do czerwca 1989 roku był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej „Solidarności” w FSC. W roku 1991 prowadził trwający 33 dni strajk w Fabryce Samochodów Ciężarowych, dzięki czemu zakład został uratowany przed likwidacją.

Od czerwca 1989 do 1991 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Starachowicach. Od 1989 do 2001 roku przewodniczył Komisji Zakładowej „Solidarności” w Fabryce Samochodów Ciężarowych, a od 2002 roku szefował Delegaturze „Solidarności” w Starachowicach. Od 1989 roku delegat na kolejne Walne Zebrania Delegatów Regionu Świętokrzyskiego, a w latach 1989 – 2001 delegat na Krajowy Zjazd Delegatów. Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności” od 1989 roku.

Zbigniew Rafalski znany jest także jako działacz samorządowy. W latach 1998 – 2002 był radnym Rady Powiatu, a od 2006 roku – radnym Rady Miejskiej w Starachowicach. Od 2007 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej, także w kolejnej kadencji samorządu.

Zbigniew Rafalski był ważną postacią w życiu społecznym i politycznym Starachowic i Regionu Świętokrzyskiego. Troszczący się o robotników, bezrobotnych, działacz społeczny. W latach osiemdziesiątych minionego wieku opozycjonista w stosunku do panującego wówczas w kraju systemu politycznego. W wolnej Polsce aktywnie uczestniczył w ruchu związkowym NSZZ "Solidarność" oraz był zaangażowany w pracę samorządową.

Zmarł nagle, w niedzielę, 8 września 2013r.

(źródło: www.encyklopedia-solidarnosci.pl)