Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Zmarł Ludwik Kropielnicki

Zmarł nasz kolega Ludwik Kropielnicki. Działacz Opozycji Antykomunistycznej.
Pogrzeb 12 listopada 2020r.w Kolegiacie Św. Michała w Ostrowcu Świętokrzyskim o godz. 12.00.
Ludwik Kropielnicki, ur. 25 VIII 1928 w Ludwipolu, woj. wołyńskie. Ukończył technikum w Zielonej Górze (1960).
W 1943 wywieziony z rodziną do Niemiec, po II wojnie światowej zamieszkał na ziemiach odzyskanych. Od 1934 w ZHP, 1961-1980 w PZPR. 1961-1981 pracownik Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Od IX 1980 w „Solidarności”, współorganizator „Solidarności” w Hucie, przewodniczący Wydziału Walcowni, sekretarz MKZ, następnie Terenowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Po 13 XII 1981 działacz podziemia, organizator pomocy dla represjonowanych, kolporter wydawnictw podziemnych, redaktor „Reduty” i „Solidarności”, współorganizator Mszy Świętych za Ojczyznę.
Członek Regionalnej Komisji Wykonawczej „Solidarności” Regionu Świętokrzyskiego, w 1989 wiceprzewodniczący KO w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1989 współorganizator PPS w województwie kieleckim, członek władz regionalnych i krajowych tej partii. 1989-1990 przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów NSZZ "Solidarność" w Hucie Ostrowiec.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

""