Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Zakończenie „Karnawału Solidarności 1980-2015”
„Karnawał Solidarności 1980-2015” rozpoczynał się w sercu miasta, w otoczeniu codziennego przemieszczania się mieszkańców Kielc, pomiędzy ludźmi, wśród których funkcjonuje dzisiejszy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.
Zakończenie uroczystości 35 urodzin „Solidarności” natomiast miało miejsce przed siedzibą dawnej fabryki ISKRA. Tu bowiem były początki kieleckiej „Solidarności”. O wydarzeniach z tamtych lat przypomina tablica umieszczona na budynku, przed którą uczestnicy dzisiejszej uroczystości złożyli kwiaty honorując tym uczestników wydarzeń 1980 roku.
 
„Karnawał Solidarności 1980-2015” w roku 35-lecia NSZZ "Solidarność"
Region Świętokrzyski
 
W Regionie Świętokrzyskim odbyło się szereg wydarzeń uświetniających tę ważną rocznicę.
Do współorganizowania uroczystości Świętokrzyska „Solidarność” zaprosiła szereg wiodących instytucji kreujących życie kulturalne mieszkańców naszego Regionu. Komitet Organizacyjny tworzyli:
– TVP Oddział Kielce,
– Wojewódzki Dom Kultury,
– Muzeum Historii Kielc,
– Kielecka Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej,
– Archiwum Państwowe w Kielcach,
– Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach.
– Muzeum Narodowe w Kielcach
 
Komitet Honorowynad uroczystościami zechciały sprawować ważne dla naszego Regionu osoby:
– biskup kielecki Jan Piotrowski
– biskup senior Kazimierz Ryczan
– biskup Marian Florczyk
– prezydent Kielc Wojciech Lubawski
– aktor Edward Kusztal
– prezes TVP Juliusz Braun
– rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. Jacek Semaniak
– rektor Politechniki Świętokrzyskiej prof. Stanisław Adamczak
– kpt. Daniel Nowakowski – Solidarność Polskich Kombatantów
– były przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Tadeusz Kowalczyk
– literat Zdzisław Antolski;
– były przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"  Tadeusz Janaszek
– były przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" Mirosław Domińczyk
– były przewodniczący Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"  Marian Jaworski.
 
Wydarzenia „Karnawału Solidarności”
 
1.Rozpoczęliśmy je z początkiem 2015r. od Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Delegaturą IPN w Kielcach, Stowarzyszeniem „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach zorganizowali trzynastą edycję Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”. Podstawową tematyką konkursu były wydarzenia związane z najnowszą historią Polski oraz historią „Solidarności” i ruchu związkowego. Tematyka dotyczy także uniwersalnych funkcji związków zawodowych jako jednego z filarów demokratycznego państwa. W konkursie brało udział ponad 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 26 szkół naszego województwa. Finał konkursu odbył się 14 kwietnia 2015r. w WDK w Kielcach.
 
2. Na kieleckim Placu Literatów 28 sierpnia 2015r. odbyła się konferencja prasowa (na start), której towarzyszył uliczny happening.Zaprezentowano podczas niej program obchodów Karnawału, Organizatorów oraz skład Komitetu Honorowego.
 
3. 30 sierpnia 2015r. (niedziela) przedstawiciele Zarządu Regionu, delegacje organizacji związkowych, władze samorządowe oraz parlamentarne złożyły kwiaty przed płytą upamiętniającą powstanie „Solidarności” znajdującą sięna Skwerze S. Żeromskiego w Kielcach. Następnie w bazylice katedralnej odprawiona została uroczysta Msza Święta, której przewodniczył biskup senior Kazimierz Ryczan.
 
4. Po mszy św. (30 sierpnia 2015r.) w Muzeum Narodowym w Kielcach historycy kieleckiej delegatury IPN wygłosili wykład popularno – naukowy połączony z prezentacją multimedialną pt: NSZZ „Solidarność” Region Świętokrzyski 1980 – 1989.
 
5. Również 30 sierpnia 2015r. w godzinach popołudniowych na Rynku Kieleckim odbyła się impreza Toast za „Solidarność”. Wydarzenie rozpoczęło się otwarciem tematycznej wystawy plenerowej” przygotowanej przez Muzeum Historii Kielc. W drugiej części odbyła się „Śpiewogra”, w trakcie której kilkuset mieszkańców Kielc pod przewodnictwem Chóru Politechniki Świętokrzyskiej, wyposażonych w wydane specjalnie na tę okazję śpiewniki, śpiewali wspólnie pieśni i piosenki „Solidarności. Wydarzenie zakończył wieczorny pokaz ogni sztucznych.
 
6.  Wystawy
 
– Z okazji Jubileuszu, Kielecki OddziałTVP zrealizował (28 sierpnia)Mobilną – Plenerową Wystawę Plakatów „Solidarności” prezentującą historyczne plakaty. Wystawa zaprezentowana wstępnie podczas konferencji prasowej została następnie wyeksponowana w Kielcach, przy ul. Ściegiennego (teren TVP Kielce, obok WDK). Wystawa będzie prezentowana w całym województwie.
 
– Wystawy o tematyce nawiązujące do 35-lecia „Solidarności” miały miejsce także w Archiwum Państwowym w Kielcach:
 – „35 lat NSZZ „Solidarność”. Materiały z zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach i zbiorów prywatnych”
– „Od skautingu do Solidarności Walczącej – wychowanie młodzieżydo Niepodległości”
Wystawy 3 września 2015r.otwarli wspólnie: dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach – Wiesława Rutkowska
oraz Dyrektor Archiwum Akt Nowych w Warszawie – dr Tadeusz Krawczak. Wystawy będą czynne do końca 2015r.
 
– Na Rynku Kieleckim otwarta została 30 sierpnia 2015r. poświęcona „Solidarności Świętokrzyskiej” wystawa plenerowa wykonana przez Muzeum Historii Kielc.
 
– W foyer sali kinowej WDK również 30 sierpnia zostały zaprezentowane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Kielcach dokumenty, bibuła, druki ulotne i inne pamiątki z zasobów własnych Biblioteki. Wystawa będzie czynna do 25 09 2025r.
 
7.W Bibliotece Uniwersyteckiej, (21 września br.) podczas debaty, „Co dała nam „Solidarność”? otwarto wystawę „Narodziny Solidarności”. Wystawa będzie czynna do końca września br.
 
8. WWojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się4 września 2015r. główne wydarzenie Karnawału Uroczysta Gala 35-lecia NSZZ "Solidarność".
 
W Iczęści Gali wręczono ks. Janowi Iłczykowi tytuł „Zasłużony dla NSZZ Solidarność” przyznany przez Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz uhonorowano wyróżnieniem „Przyjaciel Solidarności” 12 osób szczególnie zaangażowanych w życie Świętokrzyskiej „Solidarności”. Statuetkę „Przyjaciel Solidarności” („złotą jodłę”) zaprojektował Paweł Witkowski a wykonał Arkadiusz Latos.
 
Część II uroczystości wypełniła konferencja„Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy”. Historię i istotę związków zawodowych na świecie (skąd przychodzimy) przybliżył w swej prezentacji Waldemar Bartosz. Natomiast w dyskusji panelowej na temat stanu obecnego i przyszłości NSZZ „Solidarność”, (dokąd zmierzamy), udział wzięli: prof. Ryszard Bugaj, prof. Juliusz Gardawski, dr Barbara Fedyszak – Radziejowska oraz Kristina Krupavičienė z Litwy, moderatorem dyskusji był Jacek Sułek.
 
Galę, zakończyła część artystyczna – koncert w wykonaniu zespołu Strauss Ensemble, który tworzą muzycyFilharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.
 
9. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 5 września przeprowadzono Wielki test o „Solidarności”. Uczestnikami było 5 (trzyosobowych) drużyn, które w quizowej formie odpowiadały przed publicznością i pod nadzorem jury na pytania przygotowane przez historyków kieleckiej Delegatury IPN. W zabawie uczestniczyły drużyny: pracodawców,samorządowców, naukowców, młodych robotników orazwidzów TV. Poziom wiedzy wśród wszystkich drużyn był porównywalny, co miało wyraz w punktacji. Decyzją jury wszyscy ex aequo zajęli I miejsce.
 
10.W Kościele św. Józefa w Kielcach, odbył się 12 września 2015r. koncert muzyki sakralnej i patriotycznej
w wykonaniu muzyków Filharmonii Łódzkiej.
 
11.W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyła się 21 września 2015r. debata popularno – naukowa, „Co dała nam „Solidarność”?refleksje po 35 latach, zorganizowanaprzez Kielecką Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Gościem specjalnym był Łukasz Kamiński – prezes IPN, który w imieniu Prezydenta RP wręczył 13 zasłużonym osobom odznaczenia państwowe – Krzyże wolności i Solidarności.
 
12. 25 września 2015r. – konferencja prasowa kończąca wszystkie wydarzenia.
 
Prawdziwy fenomen, jaki stworzyła „Solidarność” domaga się jego kontynuacji. Tegoroczny „Karnawał Solidarności 1980-2015” był przykładem, że wspólnie można więcej. Dlatego też nasuwa się oczywisty wniosek aby współpracę organizacji, instytucji i środowisk kontynuować. Promować chlubne karty najnowszej historii Polski, również dorobek NSZZ „Solidarność” jak choćby ideę „Samorządnej Rzeczypospolitej”, promować postawy obywatelskie, tworzyć małą Ojczyznę i szerzej – dobro wspólne.
Organizatorzy „Karnawału Solidarności 1980-2015” deklarują takie właśnie współdziałanie i zapraszają inne środowiska do współpracy. Solidarność to nie tylko hasło w słowniku, to wyzwanie i potrzeba. Musimy jej sprostać.
 
 
 
""