Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 11(1425) 12 marca 2024 5 Zakładowe negocjacje płacowe

Kazimierz Pasternak

Pierwszy kwartał 2024 roku to czas, kiedy zakładowe organizacje związkowe zasiadając przy negocjacyjnym stole z pracodawcą podejmują niełatwy wysiłek wypracowania ostatecznego, kompromisowego porozumienia dotyczącego wzrostu wynagrodzeń pracowników w bieżącym roku. Niestety, nie brakuje pracodawców, dla których ustawowy obowiązek wzrostu minimalnego wynagrodzenia generalnie zamyka kwestie płacowe dla pozostałych pracowników, zapominając o prawie pracownika do płacy godziwej za wykonywaną pracę, która jest jedną z podstawowych zasad prawa pracy.

Łatwiej o zapoczątkowanie żmudnych negocjacji płacowych jest wszędzie tam, gdzie w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania znajdują się regulacje prawne obligujące strony do podejmowania, u początku każdego roku kalendarzowego, negocjacji płacowych. Tego rodzaju zapisy pozwalają tak ustalić terminarz zajęć, aby można było przystąpić do negocjacji płacowych z pominięciem chaosu i przypadkowości. Zawodowi, związkowi negocjatorzy spod znaku NSZZ „Solidarność” doskonale wiedzą ile trudu i staranności wymaga proces przygotowania każdego rodzaju negocjacji, z płacowymi włącznie. Na pewno w tym procesie pomocne są bieżące kontakty z pracownikami. Przecież oni są bardzo ważni w negocjacyjnych bataliach. To ich trzeba zapytać o opinię, może argumenty, w negocjacyjnej batalii. Nie bez znaczenia są informacje pochodzące wprost od pracodawcy, pozyskiwane wielokrotnie w roku kalendarzowym na podstawie chociażby ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (art. 28) w formie pisemnej, jako niezbędne do wykonania, maksymalnie skutecznie, zadania negocjacyjnego. Pomocne mogą okazać się różnorakie symulacje porównawcze z uwzględnieniem poziomu płac w innych porównywalnych podmiotach gospodarczych. Nie bez znaczenia dla związkowych negocjatorów są także informacje nieoficjalne, które często nadają kierunek i skalę realizacji podwyżek płac w 2024 roku. Krótko mówiąc, informacja to jeden z istotnych segmentów końcowego sukcesu. To wzrost świadomościowej i solidarnej postawy załogi. W fazie negocjacyjnych przygotowań warto porozmawiać ze związkowymi doradcami, finansowymi ekspertami w przedmiocie stawianych żądań płacowych ale również umiejętnego poszukiwania kompromisu negocjacyjnego w tzw. trudnych scenariuszach negocjacyjnych.

A pracodawcy przy pomocy swoich doradców potrafią niemile zaskakiwać, żonglując argumentami wyssanymi z palca. Na to trzeba być przygotowanym.