Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 24 (1438) 11 czerwca 2024 5 Z posiedzenia Zarządu Regionu Świętokrzyskiej „Solidarności”. Trzeba działać i być przygotowanym na najgorsze

Kazimierz Pasternak

4 czerwca 2024r. odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, któremu przewodniczył Waldemar Bartosz. Po przyjęciu porządku obrad Zarząd, działając na postawie § 9 ust. 5 Statutu NSZZ „Solidarność”, zaaprobował decyzję MOZ NSZZ „Solidarność” w DS Smith Polska Sp. z o.o. o nieprzyjęciu w poczet członków Związku jednej z pracownic tej firmy. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.

Realizując kolejny punkt obrad przewodniczący Waldemar Bartosz omówił przebieg zbierania podpisów w ramach krajowej akcji referendalnej przeciw negatywnym skutkom Zielonego Ładu dla naszej gospodarki i każdego mieszkańca Polski. Przewodniczący zaapelował o kontynuowanie zbierania podpisów. Jest to jedna z kluczowych aktualnie spraw Związku.

Omawiając płaszczyzny konfliktów w regionie Waldemar Bartosz dokonał ich podziału na te związane z trudną sytuacją w zakładach pracy oraz dotyczące naruszenia prawa pracy. W bardzo trudnej sytuacji znajduje się „Siarkopol” S.A. w Grzybowie. W dyskusji zarówno Paweł Dendera – przewodniczący „Solidarności” w „Siarkopolu” S.A. Grzybów jak i Stanisław Zalewski – wieloletni były przewodniczący, szczegółowo scharakteryzowali przyczyny tej sytuacji. Padło nawet stwierdzenie, że „Siarkopol” upadnie jeśli będzie nadal w grupie kapitałowej AZOTY. W niełatwej sytuacji znajdują się kielecki Chemar i Prema. Potrzebne są pilne właścicielskie decyzje. Równie trudna sytuacja dotyczy hutnictwa. Huty Katowice, Sędzimira produkują śladowe ilości wyrobów przy zaangażowaniu ok. 10% posiadanych mocy produkcyjnych. Huta Częstochowa czeka na nowego właściciela. Celsa „Huta Ostrowiec” także znajduje się przed kluczowymi decyzjami właścicielsko – organizacyjnymi. Sprawy Celsy „Huty Ostrowiec” będą omawiane na czerwcowym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego. Niełatwa sytuacja jest także w PKP Cargo.

Z kolei w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim zostały uruchomione zwolnienia grupowe pracowników z pominięciem poinformowania o tym organizacji związkowej i koniecznych ustawowo definiowanych konsultacji w tej sprawie.

Mieczysław Gójski – zastępca przewodniczącego przypomniał, że w ramach roku poświęconego ks. Jerzemu Popiełuszce – patronowi NSZZ „Solidarność” odbędą się w naszym regionie uroczystości, w tym m.in. 6 października br. w Wojewódzkim Domu Kultury odbędzie się koncert poświęcony kapłanowi, 19 października br. w kieleckiej Bazylice Katedralnej o godz. 18.00 mszy świętej koncelebrowanej będzie przewodniczył Arcybiskup, Metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Przez kielecki IPN zostanie wydana rocznicowa publikacja związana z miejscami upamiętnienia ks. Jerzego w regionie. Zostaną odsłonięte figury błogosławionego kapłana w Staszowie i Skarżysku Kamiennej. Zostanie wydany pamiątkowy plakat poświęcony zamordowanemu kapłanowi – Patronowi „Solidarności”.

Artur Jopek – zastępca przewodniczącego poinformował o XVII edycji prestiżowego konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Zgłoszenia do konkursu trwają do 30 września br. według wymogów określonych w regulaminie dostępnym na stronach internetowych Związku. Przewodniczący Waldemar Bartosz przypomniał o ustawowym obowiązku poinformowania pracodawców przez organizacje związkowe o liczbie członków Związku ze stanem na dzień 30 czerwca br.

Następne posiedzenie Zarządu zaplanowano na 6 sierpnia br.