Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 XIII Konkurs o „Solidarności”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej – trzynastej edycji, Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o NSZZ „Solidarność”, organizowanego wspólnie przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” i Kuratorium Oświaty w Kielcach orazDelegaturę IPN w Kielcach i Stowarzyszenie „Wolni i Solidarni 1980-1989” w Starachowicach.

Adresatami Konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. A jego głównym celem będzie: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań najnowszą historią naszej Ojczyzny i Regionu oraz rozwijanie wiedzy o ruchu związkowym w Polsce i na świecie a tym samym zwrócenie uwagi uczniów na istotną rolę jaką odgrywają w życiu społecznym związki zawodowe. Podstawową jego tematyką są wydarzenia związane z najnowszą historią Polski, oraz historią „Solidarności” czy ruchu związkowego. Tematyka dotyczy także uniwersalnych funkcji związków zawodowych, jako jednego z filarów demokratycznego państwa.

W związku z 35 rocznicą powstania „Solidarności” organizatorzy Konkursu zachęcają uczestników do udziału także w przedsięwzięciu konkursowym polegającym na wykonaniu samodzielnej pracy: plakatu tematycznego lub przygotowaniu wywiadu z działaczem NSZZ „Solidarność”.

Regulamin konkursu wraz z bibliografią oraz zakresem tematycznym znajdują się na stronach internetowych Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.home.pl oraz Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty http://kuratorium.kielce.pl/  

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” listownie, pocztą elektroniczną, fax-em ewentualnie telefonicznie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2015r. W zgłoszeniu prosimy o podanie nazwy szkoły, nazwiska nauczyciela odpowiedzialnego oraz liczbę uczniów chcących wziąć w nim udział.

Finał Konkursu będzie 14 kwietnia 2015r. Poprzedzony on będzie etapem szkolnym, który przewidziano na 13 marca 2015. Egzamin ten wyłoni finalistów wojewódzkich według przyjętego w regulaminie klucza.

Informujemy jednocześnie, że wzorem lat ubiegłych organizatorzy przewidują, dla laureatów konkursu cenne nagrody ufundowane przez Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” – Piotra Dudę oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty – Małgorzatę Muzoł i innych sponsorów.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przewidziano na dzień 28 kwietnia 2015 roku.