Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 WZD NSZZ "Solidarność" w Elektrowni Połaniec

25 marca br obradowało Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Elektrowni Połaniec. Gośćmi zebrania byli: Grzegorz Górski Prezes Zarządu GDF SUEZ Energia Polska S.A. oraz Jerzy Kak Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Elektrowni Połaniec S.A. Stronę związkową reprezentowali Bogdan Biś Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej, Kazimierz Grajcarek Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki i Mieczysław Gójski Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. Spotkanie poświęcone było łamaniu praw pracowniczych, złych warunków pracy i płacy w Elektrowni, które od lat zgłaszane są przez tamtejszą Międzyzakładową Organizację Związkową. Nieprawidłowości przybrały formę otwartego konfliktu. Zarzuty kierowane pod adresem zarządu spółki „matki” jak też zarządów spółek wydzielonych wcześniej z Elektrowni i pracujących dzisiaj na jej rzecz dotyczą także dyskryminacji pracowników ze względu na ich przynależność do „Solidarności”. Prezes Górski miał okazję osobiście wysłuchać zarzutów i wielu gorzkich słów formułowanych przez pracowników-członków związku. Na zakończenie uzgodniono, że odbędzie się kolejne spotkanie, w Warszawie, w którym udział weźmie przewodniczący KK Piotr Duda.