Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Wysyłamy pocztówki do Ambasady Białorusi

Koleżanki i Koledzy
Dlaczego wysyłamy pocztówki?

Niezależne związki zawodowe w Białorusi są traktowane przez reżim Łukaszenki jako zagrożenie dla tamtejszej dyktatury. Przed sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w 2020 r. presja na związkowców ograniczała się do wyrzucania z pracy czy 15-dniowych aresztów.
Reakcją społeczeństwa na sfałszowane wybory prezydenckie były liczne demonstracje w całym kraju, a także strajki w dużych przedsiębiorstwach państwowych. Przy tym najdłuższe i najskuteczniejsze strajki miały miejsce w przedsiębiorstwach, w których mimo presji i gróźb istniały jednak niezależne związki zawodowe.
Po tych wydarzeniach nasilił się strach Łukaszenki przed protestami, a osoby niezgadzające się z reżimem były częściej więzione. Wśród aresztowanych zaraz po wyborach znalazło się około 10 związkowców. To właśnie strajki robotników są tym, co odróżnia protest w 2020 roku od reakcji społecznej na wszystkie poprzednie (także fałszowane) wybory.
Na początku 2021 roku wyraźnie wzrosła presja na związki zawodowe. Pracownicy związkowi zaczęli wykrywać podsłuchy i ukryte kamery wideo w swoich biurach. W siedzibach związków zawodowych zaczęły się przeszukania i rewizje pod byle pretekstami. Konfiskowano sprzęt i demolowano wyposażenie biur. Przy okazji w kanapie biura związku pracowników radiowo – elektronicznego REP służby Łukaszenki "znalazły” (wcześniej podłożony) nabój i na tej podstawie wszczęły sprawę karną.
We wrześniu 2021 roku zatrzymano kilkadziesiąt osób podejrzanych o zaangażowanie w organizację "Raboczy Ruch", która pomaga represjonowanym robotnikom i przygotowuje ogólnokrajowy strajk z żądaniem demokratycznych zmian na Białorusi. Ta podziemna organizacja pracownicza została uznana przez białoruską służbę bezpieczeństwa KGB za "formację ekstremistyczną", a 10 z zatrzymanych osób jest obecnie sądzonych za "zdradę państwa" i "tworzenie formacji ekstremistycznej".
Wiosną 2022 roku aresztowano kolejnych kilkudziesięciu liderów i działaczy Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP), uznawanej na forum międzynarodowym organizacji zrzeszającej wszystkie niezależne związki zawodowe w Białorusi. Latem 2022 roku decyzją Sądu Najwyższego BKDP został zlikwidowany.
Mamy już 2023 rok a liczba więźniów politycznych na Białorusi rośnie i dziś liczy ponad 1400 osób. Wśród nich jest ponad 30 związkowców, którzy są uwięzieni i odbywają długie kary pozbawienia wolności w białoruskich więzieniach i łagrach.
Szczególnie niepokojący jest stan zdrowia starszych związkowców, którzy celowo nie otrzymują na czas leków i właściwego leczenia.
Członkowie NSZZ „Solidarność” znają te metody z historii, którą Związek przeszedł w latach ’80 XX w. gdy za przeciwnika miał totalitarny ustrój radziecki. Reżim Łukaszenki stanowi zbrodniczą kontynuację tego antyludzkiego systemu.
Dlatego białoruscy związkowcy potrzebują naszej solidarności!

""

Na pocztówce, którą widzicie, widnieje zdjęcie związkowca uwięzionego przez reżim Łukaszenki. Symbolizuje ono wszystkich niezależnych działaczy związkowych przebywających w białoruskich turmach. NSZZ „Solidarność” chce pokazać, że nie są oni samotni w swojej heroicznej walce z dyktaturą brutalnie tłumiącą prawa pracownicze.


Co należy zrobić?

Wypełnij pocztówkę treścią jaką uważasz za słuszną.
Krzepiące dla uwięzionych związkowców będą na pewno słowa wsparcia, otuchy, modlitwy za nich. Możesz napisać słowa wsparcia dla niezależnych związków zawodowych na Białorusi.
Może to być również okazja do wyrażenia tego co myślisz o Łukaszence i jego zbrodniczym reżimie. Sam zdecyduj, czy podpiszesz swoją kartkę imieniem i nazwiskiem czy też nie. Preferujemy kartki podpisane.
Następnie zachęcamy do zrobienia fotografii tyłu kartki (tam gdzie samodzielnie wpisałeś treść) i wysłanie jej zdjęcia na adres e-mail: bialorus@solidarnosc.org.pl. Wysyłając zdjęcie kartki na ten adres wyrażasz zgodę na jej wykorzystanie w mediach społecznościowych NSZZ Solidarność. W tytule wiadomości wskaż z jakiego Regionu NSZZ Solidarność jesteś.
Fotografie wykorzystamy do wywierania presji medialnej na rząd Białorusi.
Samą kartkę pocztową wyślij na adres Ambasady Białorusi w Polsce:
Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa, Polska

Powiedz ludziom w kolejce na poczcie czemu wysyłasz kartkę
Zachęcajcie także inne osoby do dołączenia do tej akcji, informując o jej celu.
Jeżeli w jakimś Regionie/ Sekretariacie/ Sekcji/ Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność skończyły się kartki, a są wciąż osoby chętne do ich wysyłania prosimy o zgłoszenie tego do: Barbara Surdykowska (b.surdykowska@solidarnosc.org.pl).
Zachęcamy do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji w słusznej sprawie!