Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Wybory na kadencję 2014-2018

Komisja Krajowa NSZZ Solidarność uchwaliła kalendarz wyborczy na kadencję 2014 – 2018. Zgodnie z tym kalendarzem wybory władz organizacji zakładowych, międzyzakładowych, oddziałowych, podzakładowych i zakładowych organizacji koordynacyjnych NSZZ "Solidarność" odbędą się w terminie od 1 listopada 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

 

W tym terminie wybrani będą również delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu lub elektorzy według klucza wyborczego określonego w Uchwale Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oraz delegaci na WZD sekcji branżowych regionalnych lub krajowych według klucza określonego przez stosowne rady sekcji branżowych.

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku odbędą się wybory władz regionów oraz delegatów na KZD.

W terminie od 1 do 30 kwietnia 2014 roku zostaną przeprowadzone wybory władz sekcji regionalnych branżowych, problemowych, władz regionalnych sekretariatów branżowych, delegatów do kongresu regionalnego sekretariatu branżowego oraz delegatów na WZD krajowej sekcji branżowej.

 

UWAGA

O terminie i miejscu zebrania wyborczego władza wykonawcza wymienionych jednostek organizacyjnych obowiązkowo powiadamia Regionalną Komisję Wyborczą nie później niż 14 dni przed zebraniem.

Również uprawnieni do udziału w zebraniach wyborczych członkowie/delegaci muszą być powiadomieni co najmniej 14 dni przed zebraniem o terminie i miejscu zebrania w sposób przyjęty w danej jednostce organizacyjnej możliwy do zweryfikowania w sytuacjach odwoławczych.

 

Wszystkie dokumenty, druki i formularze potrzebne do przeprowadzenia wyborów są dostępne do pobrania ze strony internetowej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" www.solidarnosc.home.pl w zakładce Wybory 2014-2018. Regionalna Komisja Wyborcza zwraca się z apelem o nieodkładanie zebrań wyborczych na ostatnie tygodnie ustalonego harmonogramu.

Terminy wyborów należy zgłaszać do Regionalnej Komisji Wyborczej Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność", Kielce, ul. Planty 16A, tel. 41-34-477-03, fax: 41-34-417-38, e-mail: solidarność@home.pl