Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 WRDS czyli dialog po nowemu

Pierwsze – inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 8 grudnia br. w Filharmonii Świętokrzyskiej w sali im. Karola Anbilda. Przedstawicielami „Solidarności” w WRDS zgodnie z decyzją Zarządu Regionu Świętokrzyskiego są Waldemar Bartosz, Mieczysław Gójski i Wojciech Krasuski. Podczas posiedzenia marszałek województwa świętokrzyskiego – Adam Jarubas wręczył jej członkom akty powołania. Rada postanowiła, że przez najbliższy rok przewodniczył jej będzie właśnie marszałek województwa. W następnych latach funkcja przewodniczącego będzie obejmowana rotacyjnie przez przedstawicieli kolejnych stron WRDS. Ponadto wybrano także wiceprzewodniczących i jednocześnie prezydium Rady. Z ramienia „Solidarności” tę zaszczytną funkcję będzie pełnił Waldemar Bartosz. Nowo wybrane prezydium zostało zobligowane przez Radę do opracowania regulaminu pracy WRDS i przygotowania tematów, którymi w najbliższym czasie będzie się ona zajmować. Warto przypomnieć, że Świętokrzyska „Solidarność” wstępnie zgłosiła już swoje tematy, aby w najbliższym czasie nad nimi dialogować. Ten swoisty katalog problemów obejmuje dziewięć punktów. Wśród nich znalazły się sprawy dotyczące problemów hutnictwa (Celsa „Huta Ostrowiec”), sprawy obszarów ubóstwa i wykluczenia społecznego w województwie a w tym kontekście bariery w spółdzielczości socjalnej. „Solidarność” proponuje, aby WRDS przyjrzała się także stosowaniu klauzul społecznych w przetargach publicznych, czy wreszcie kwestiom związanym ze zbiorowymi przewozami pasażerskimi i przestrzeganiem standardów pracy.