Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Wojciech Krasuski po raz drugi wiceprzewodniczącym Krajowej Sekcji Hutnictwa

Z satysfakcją przekazujemy informację, iż działacze związkowi z naszego Regionu będą pełnić w nowej kadencji ważne funkcje w krajowych strukturach sekcji branżowych. Informowaliśmy już, że do branżowych władz krajowych zostali wybrani: Grzegorz Pietrzykowski, który jest przewodniczącym Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego; Joanna Dróżdż jest wiceprzewodniczącą Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni i delegatem na Kongres Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”; Paweł Stanik zastąpił na stanowisku przewodniczącego Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” długoletniego szefa zbrojeniówki Stanisława Głowackiego, który odtąd jest Honorowym Przewodniczącym tej Sekcji.
Do tego grona dołączył Wojciech Krasuski. Od roku 2010 przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” w Celsa „Huta Ostrowiec”, która zrzesza w swoich strukturach 980 członków związku. Również od 2010 roku jest delegatem do Krajowej Sekcji Hutnictwa i Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”. W mijającej kadencji był Zastępcą Przewodniczącego Krajowej Sekcji Hutnictwa. 22 maja 2023 roku został ponownie wybrany do pełnienia tej samej związkowej funkcji w strukturach krajowych hutniczej „Solidarności”. Gratulujemy!