Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 24 (1438) 11 czerwca 2024 5 Wniosek o lepsze warunki pracy

Marta Śnioch

Na podstawie art. 29(3) kodeksu pracy pracownik uzyskał uprawnienie do występowania do pracodawcy z wnioskiem o: np. zmianę rodzaju umowy lub zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy czy inne, bardziej oczekiwane przez zatrudnionego, warunki pracy.

Prawo do złożenia takiego wniosku ma raz w roku osoba zatrudniona na umowie zawartej na czas określony lub na czas nieokreślony. Warunkiem do nabycia tego uprawnienia jest staż pracy u danego pracodawcy – co najmniej 6 miesięcy. Pracodawca musi na taki wniosek odpowiedzieć (w formie papierowej lub elektronicznej) w terminie miesiąca. Nieudzielanie odpowiedzi w terminie lub niedoinformowanie o przyczynie odmowy pracownikowi stanowi wykroczenie zagrożone grzywną.

Poniżej przedstawiamy gotowy wzór do pobrania i wypełnienia.