Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 W KKSM pracodawca nie wypłaca pensji i nie dotrzymuje zobowiązań

Pracownicy Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych SA w Kielcach weszli w spór zbiorowy z pracodawcą.

Pracownicy Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych SA w Kielcach weszli w spór zbiorowy z pracodawcą.

Powodem wszczęcia sporu jest:

– brak dotrzymywania obowiązujących terminów wypłat wynagrodzenia, tj. do 5 i 10 dnia każdego miesiąca

– brak dokonania wypłaty należnej pracownikom premii prywatyzacyjnej w wysokości uzgodnionej i zapisanej w Pakiecie Socjalnym, nie zostały dotrzymane kolejne terminy jej wypłaty

– brak uregulowania zaległych wpłat wobec pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Pracowniczym Programie Emerytalnym

– brak wpłaty środków pieniężnych na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pracownicy domagają się wprowadzenia od 1 października 2011r. podwyżki płac w kwocie 200 zł na zasadach uzgodnionych i zapisanych w Protokole Ustaleń z dnia 10.08.2011r.

 

Brak pozytywnej reakcji pracodawcy na powyższe postulaty spowoduje podjęcie przez pracowników radykalnych działań przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

 

Również do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w trybie pilnym zostanie skierowany przez związkowców NSZZ "Solidarność" problem braku wykonywania przez pracodawcę ciążących na nim zobowiązań wobec pracowników Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych SA w Kielcach.