Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 W Kielcach pikieta, na Śląsku strajk
26  marca 2013 r.  w godzinach 6.00 – 10.00 odbędzie się strajk generalny na Śląsku organizowany przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno –Strajkowy (skrót – MKPS).
W związku z powyższym w dniu strajku we wszystkich miastach wojewódzkich zostaną zorganizowane pikiety poparcia.
 
Głównymi postulatami MKPS na Śląsku są:
1. zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze,
2. uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. Umów śmieciowych,
3. zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy,
4. stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,
5. podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”,
6. stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.
 
 
W ramach solidarności pracowniczej, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanowił w dniu 26 marca 2013r. zorganizować:
 
1. demonstrację dla poparcia strajkujących i ich postulatów przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w godz. 9:00-10:00,
 
2. publiczną akcję informacyjną (ulotkową) dotyczącą negatywnych skutków projektowanych zmian w Kodeksie Pracy polegających na wydłużeniu czasu pracy i obniżeniu zarobków pracowniczych,
 
3. oflagować pojazdy i budynki,
 
4. zaprosić do wspólnych akcji inne związki zawodowe i inne organizacje społeczne.
 
Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zarządził przeprowadzenie we wszystkich zakładach pracy sondażu dotyczącego form protestu w obronie zagrożonych praw pracowniczych.
 
Zachęcamy do solidarnego włączenia się w akcję protestacyjną 26 marca 2013r. w godz. 9.00-10.00 przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim.