Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Uwaga organizacje związkowe – zbliża się termin złożenia CIT-8

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkom wynikającym z tej ustawy tzn.:

a)prowadzenia ewidencji rachunkowej w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i należnego podatku,

b)składanie urzędom skarbowym zeznania CIT-8, CIT-8/0 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym, do 31 marca roku następnego. Bilans, rachunek wyników i informację dodatkową składamy do urzędu skarbowego w terminie składania CIT-8 lub później (ostateczny termin – 10 lipca).

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 54 poz. 654 z 2000r.).