Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Uwaga organizacje związkowe nie prowadzące działalności gospodarczej!
W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku obrotowego 2015 należy podjąć Uchwałę dotyczącą sporządzania Sprawozdania Finansowego z zastosowaniem uproszczeń dla Jednostek Mikro określonych przez Ustawę o Rachunkowości.
Uchwałę należy podjąć do końca 2015r. i pozostawić w dokumentacji finansowej organizacji związkowej.
 
 
 
Wzór uchwały
 
UCHWAŁA nr……..
z dn. ………..
w sprawie sporządzania Sprawozdania Finansowego z zastosowaniem uproszczeń określonych przez Ustawę o Rachunkowości Dla Jednostek Mikro
 
………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres  Organizacji Związkowej)
 
Na podstawie art. 3 ust. 1a pkt 2 Ustawy o Rachunkowości z dn. 29 września 1994r. (Dz.U. 2013r. poz. 330, 613 z późniejszymi zmianami) organizacja związkowa jest organizacją Mikro uprawnioną do stosowania uproszczeń zasad rachunkowości oraz skróconego sprawozdania finansowego.
W związku z powyższym począwszy od 2015r. sprawozdanie sporządzone zostanie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Ustawy o Rachunkowości, który obejmuje skrócony bilans i skrócony rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające do bilansu.
 
 
……………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                                                     (podpis)