Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Uroczystości 30. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Popiełuszki

W 30. rocznicę męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, patrona członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” została odprawiona uroczysta Msza święta sprawowana w Bazylice Katedralnej w Kielcach przez opata Archiopactwa Ojców Cystersów w Jędrzejowie – Edwarda Stradomskiego. W czasie nabożeństwa został poświęcony sztandar „Solidarności” w Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Po mszy św. delegacje organizacji związkowych NSZZ "Solidarność", przedstawiciele władz powiatu kieleckiego i miasta Kielce oraz uczniowie Szkoły Podstawowej imienia bł. ks. J. Popiełuszki w Cieślach i mieszkańcy miasta złożyli kwiaty przed figurą Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Podobne uroczystości odbyły się w Delegaturach Świętokrzyskiej „Solidarności”.

Główne uroczystości upamiętniające 30. rocznicę męczeńskiej śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyły się w Warszawie, w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Uczestniczyli w nich przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z przewodniczącym Piotrem Dudą, poczty sztandarowe, związkowcy, kapelani, parlamentarzyści oraz tłumy wiernych. W warszawskich uroczystościach uczestniczyła również delegacja Świętokrzyskiej „Solidarności” z przewodniczącym Waldemarem Bartoszem.

Andrze Pawlik

foto