Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Ukazał się Informator Komunikacji Związkowej

Ukazał się Informator Komunikacji Związkowej, przedstawiający pełne spektrum kompetencji związku zawodowego na różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Informacje te, mamy nadzieję, powinny poprawić komunikację wewnątrz-organizacyjną jak również podnieść poziom dialogu społecznego, bazującego przecież na zrozumieniu swoich funkcji i kompetencji.

Ukazał się Informator Komunikacji Związkowej, którego celem jest zebranie i przedstawienie pełnego spektrum kompetencji związku zawodowego na różnych płaszczyznach życia społecznego i gospodarczego. Informacje te, mamy nadzieję, powinny poprawić komunikację wewnątrz-organizacyjną jak również podnieść poziom dialogu społecznego, bazującego przecież na zrozumieniu swoich funkcji i kompetencji.

Lektura tej publikacji pokazuje, że związek zawodowy posiada szereg, często mało wykorzystywanych, kompetencji zarówno w płaszczyźnie zakładowej, lokalnej jak i ogólnokrajowej. Interesujące są szczególnie te aspekty uprawnień związkowych, które odnoszą się do obszarów ogólnospołecznych, na styku z administracją rządową i samorządową. Tam bowiem powstają decyzje o charakterze społecznym, dotyczące szerokiego spektrum społecznego: zjawiska bezrobocia, niepełnosprawności, ubóstwa.

Publikacja ta powstała wysiłkiem Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Nowoczesna komunikacja – efektywny dialog!” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autorkami publikacji są pracownicy Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" – Katarzyna Zimmer-Drabczyk i Ewa Podgórska-Rakiel.

Pobierz publikację