Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Uchwały dotyczące wyborów w Związku w kadencji 2014-2018
Uchwała Nr 66/2013
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
z dnia 8 października 2013
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” na podstawie § 52 Statutu NSZZ „Solidarność” i § 73 Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 20/2013 ws. Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”) postanawia:
 
1. Jeden mandat Delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przypada na rozpoczętą liczbę 150 członków Związku w podstawowej jednostce organizacyjnej z rejestru w Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – z zastrzeżeniem pkt 2.
 
2. Minimalna liczba członków Związku tworząca okręg wyborczy wynosi 75 członków.
 
3. Tabelaryczną zależność liczby wybieranych Delegatów na WZD Regionu określającą liczbę członków Związku zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
 
4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku z rejestru w Regionie Świętokrzyskim NSZZ „Solidarność” i zrzeszających poniżej 75 członków, jeden elektor wybierany jest na każdą rozpoczynającą się liczbę 10 członków Związku.
 
5. Ostateczny termin rejestracji przez Regionalną Komisję Wyborczą protokołów z wyboru elektorów na zebrania wyborcze w okręgach łączonych upływa16 kwietnia 2014r.
 
6. Ostateczny termin rejestracji protokołów z wyborów Delegatów na WZD Regionu w kadencji 2014-2018 przez Regionalną Komisję Wyborczą upływa 6 maja 2014r.
 
7. Warunkiem rozpoczęcia procedury wyborczej a także rejestracji danej organizacji związkowej jest wywiązywanie się z obowiązku odprowadzania składek członkowskich.
 
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 66/2013
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 października 2013r.
 
Tabelaryczna zależność wybieranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” uwzględniająca liczbę członków Związku w danym okręgu wyborczym przedstawia się następująco:
 
Lp.
Liczba członków zrzeszonych w organizacji związkowej
Liczba wybieranych
 w trybie bezpośrednim
Delegatów na WZD Regionu
1.
75-150
1
2.
151-300
2
3.
301-450
3
4.
451-600
4
5.
601-750
5
6.
751-900
6
7.
901-1050
7
8.
1051-1200
8
9.
1201-1350
9
 
 
Za Zarząd
 
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
 
 
Uchwała Nr 67/2013
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność
z dnia 8 października 2013
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” działając na podstawie Ordynacji Wyborczej (Uchwała KK Nr 20/2013 w sprawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, § 84 ust. 1) powołuje Regionalną Komisję Wyborczą w następującym składzie:
 
1. Czeczot Andrzej,
2. Ferenc Marian,
3. Gójski Mieczysław,
4. Grabowiec Krzysztof,
5. Moskwa Tomasz,
6. Nowak Bogusław,
7. Obara Helena,
8. Pasternak Kazimierz,
9. Pawlik Andrzej,
10. Powałkiewicz Mariusz,
11. Ryś Bogdan,
12. Toczyłowski Krystyn.
 
Na przewodniczącego RKW został powołany Kazimierz Pasternak.
Za Zarząd
 
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

 
Stanowisko Nr 1/2013
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 8 października 2013
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zwraca się z apelem do zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych NSZZ „Solidarność” dokonujących wyboru delegatów na zakładowe/międzyzakładowe zebranie delegatów NSZZ „Solidarność” o uwzględnienie zasady reprezentatywności na etapie zarówno tworzenia okręgów wyborczych jak i ustalania „klucza wyborczego” umożliwiającej posiadanie przez poszczególne grupy pracownicze zrzeszone w NSZZ „Solidarność” swoich reprezentantów na zakładowych/międzyzakładowych zebraniach delegatów.
Za Zarząd
 
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”


Wzory dokumentów wyborczych