Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Uchwała Nr 51/2013 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 21.03.2013r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża poparcie dla pracowników Śląska i Zagłębia, którzy podjęli decyzję o strajku generalnym w dniu 26 marca 2013r. Postulaty strajkowe są naszymi postulatami. Domagamy się więc:
1. zaniechania likwidacji rozwiązań emerytalnych przysługującym pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze,
2. uchwalenia przez Sejm RP ustaw ograniczających stosowanie tzw. Umów śmieciowych,
3. zaprzestania likwidacji szkół i zaprzestania przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy,
4. stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego,
5. podwyższenia wysokości płacy minimalnej zgodnie z projektem złożonym przez NSZZ „Solidarność”,
6. stworzenia ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych.
 
W ramach solidarności pracowniczej, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” postanawia w dniu 26 marca 2013r. zorganizować:
1. demonstrację dla poparcia strajkujących i ich postulatów przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w godz. 9:00-10:00,
2. publiczną akcję informacyjną (ulotkową) dotyczącą negatywnych skutków projektowanych zmian w Kodeksie Pracy polegających na wydłużeniu czasu pracy i obniżeniu zarobków pracowniczych,
3. oflagować pojazdy i budynki,
4. zaprosić do wspólnych akcji inne związki zawodowe i inne organizacje społeczne.
 
Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zarządza przeprowadzenie we wszystkich zakładach pracy sondażu dotyczące form protestu w obronie zagrożonych praw pracowniczych.
Jedynie solidarność wszystkich pracowników uchroni polski świat pracy przed powrotem XIX-wiecznych stosunków pracy.
 
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”