Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Świętokrzyska „Solidarność” przygotowuje się do wyborów na kadencję 2018-2022
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" działając na podstawie Uchwały Komisji Krajowej nr 11/2013 powołał (7.03.2017r.) Regionalną Komisję Wyborczą na kadencję obejmującą lata 2018-2022 następujące osoby:
 
1. Cieślak Grzegorz
2. Dróżdż Joanna
3. Ferenc Marian
4. Gójski Mieczysław
5. Grabowiec Krzysztof
6. Moskwa Tomasz
7. Nowak Bogusław
8. Obara Helena
9. Pasternak Kazimierz
10. Pawlik Andrzej
11. Ryś Bogdan
12. Toczyłowski Krystyn
 
Przewodniczącym RKW został Kazimierz Pasternak, zastępcą przewodniczącego Mieczysław Gójski, sekretarzem Andrzej Pawlik.
 
Zadaniem Regionalnej Komisji Wyborczej jest nadzorowanie wyborów:
1) władz organizacji zakładowych i międzyzakładowych,
2) władz organizacji wydziałowych, oddziałowych oraz podzakładowych zarejestrowanych w danym regionie,
3) władz zakładowych organizacji koordynacyjnych – na polecenie KKW,
4) władz regionalnych sekretariatów branżowych,
5) władz międzyregionalnych i regionalnych sekcji branżowych,
6) władz regionalnego sekretariatu emerytów i rencistów lub regionalnej sekcji emerytów i rencistów,
7) władz regionalnych sekcji problemowych, w tym delegatów na walne zebranie delegatów regionu, kongres regionalnego sekretariatu, walne zebranie delegatów regionalnej lub krajowej sekcji oraz na zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów.
Wybory nadzoruje członek RKW lub upoważniony do tego przez RKW jej pełnomocnik.
Posiedzenia RKW zwoływane są z jej własnej inicjatywy. W okresie pomiędzy posiedzeniami RKW, bieżącą działalnością RKW kieruje jej prezydium, które tworzą przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.