Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 TSS 19 (1433) 7 maja 2024 5 Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych – Człowiek najważniejszy

Kazimierz Pasternak

Krótką modlitwą, minutą ciszy uczestnicy seminarium zorganizowanego przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w przeddzień Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oddali hołd wykonującym pracę zarobkową, którzy stracili życie na stanowiskach pracy albo zostali ranni. Zajęcia z problematyki wypadkowej prowadzili: Grzegorz Kwiatek – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach i nadinspektor, kierownik Sekcji Wypadkowej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach – Piotr Grabiński. Uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się zarówno z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i na skonkretyzowanych przykładach zapoznać się z dramatem człowieka w miejscu pracy, który uległ wypadkowi. A wśród ofiar wypadków są zarówno ludzie bardzo młodzi, z nikłym doświadczeniem zawodowym, jak i legitymujący się olbrzymim doświadczeniem i długoletnim stażem pracy.

Nadinspektor Piotr Grabiński tego rodzaju dramatów w swoim wielce interesującym wystąpieniu przytoczył bardzo wiele, opierając je na bezpośrednich doświadczeniach z jakimi musi zmierzyć się inspektor pracy badając wypadki ciężkie, zbiorowe, śmiertelne. Obcięte palce młodych ludzi, zmasakrowane dłonie, zmiażdżone przez maszyny dolne i górne kończyny, upadek z wysokości 6 metrów kończący się śpiączką przez człowieka wykonującego pracę na wysokości, na dwa tygodnie przed odejściem na emeryturę – to tylko niektóre dramaty ludzkiej pracy jakie przybliżył nadinspektor z ostatnich kilkunastu miesięcy. Wśród ofiar śmiertelnych byli ludzie bardzo młodzi w wieku 19-22 lata. Najczęściej do tych dramatycznych zdarzeń dochodzi od lat z przyczyn ludzkich, gdzie szwankuje brak wystarczającej wiedzy, respektowania wymogów instrukcyjno – proceduralnych, brawura, pośpiech i rażące nie przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy. Znaczny wpływ na przyczyny wypadków przy pracy ma niewłaściwa organizacja pracy, brak właściwego nadzoru, czy sposób wydawanych poleceń, które szczególnie przy pracach niebezpiecznych winny każdorazowo być wydawane na piśmie. Z przyczyn technicznych jest odnotowywanych około 10% wypadków przy pracy, powodowane wadami materiałowymi, czy uszkodzeniem maszyn i urządzeń w procesie pracy. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest eksploatacja maszyn, które winny być każdorazowo dostosowywane do wymogów minimalnych w zakresie bhp. Dotyczy to w szczególności maszyn wyprodukowanych przed 2006r. Swoistą zmorą jest powierzanie pracownikom wykonywanie innych prac niż te, które zostały określone w umowie o pracę, z pominięciem uprzedniej oceny ryzyka zawodowego i wymaganego przeszkolenia w zakresie bhp, co nierzadko kończy się dramatem śmierci lub kalectwa. Na poziom bezpieczeństwa pracy w ocenie inspektorów rażący wpływ ma zaniechanie koniecznych przeglądów, konserwacji maszyn i urządzeń będących w eksploatacji. Tak więc od aktywności społecznych inspektorów pracy i organizacji związkowych także zależy minimalizowanie liczby ludzkich dramatów.