Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Sukces związkowców w KKSM-ie

Działania związkowców przyniosły sukces, bowiem Zarząd Spółki zgodził się z merytoryczną zasadnością roszczeń pracowników i wyraził wolę prowadzenia rozmów w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu.

4 listopada 2011 r. w siedzibie spółki Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych S.A. w Kielcach, w związku z powstałym sporem zbiorowym, odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawcy i związków zawodowych działających w firmie. Przedmiotem rokowań było odniesienie się pracodawcy do żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego.

Działania związkowców przyniosły sukces, bowiem Zarząd Spółki zgodził się z merytoryczną zasadnością roszczeń pracowników i wyraził wolę prowadzenia rozmów w dobrej wierze w celu rozstrzygnięcia zaistniałego sporu. Brak wypłaty należnych świadczeń finansowych Zarząd wyjaśnił splotem niekorzystnych zdarzeń w ostatnich miesiącach. Efektem rokowań jest zawarte porozumienie, w którym pracodawca gwarantuje wywiązanie się w konkretnych terminach z ciążących na nim zobowiązań wobec pracowników. Ustalenia zawarte w porozumieniu zostały uznane przez związkowców za wystarczające do zakończenia sporu zbiorowego.