Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko ZR Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, z dn.3.12.2019r. ws. organizacji Świętokrzyskiego Środowiska Działaczy Opozycji Antykomunistycznej

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” po zapoznaniu się z propozycjami Pana Pawia Perchela – Przewodniczącego Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych (pismo z dn. 6.11.2019 r.) stoi na stanowisku, iż:
1. Wskazana jest integracja środowisk byłych działaczy opozycji antykomunistycznej z kilku powodów: opiniotwórczych, humanitarnych, dokumentacyjnych, itp.
2. Nie wydaje się słuszne, aby w tym celu tworzyć kolejną organizację, swoistą „meta organizację”, której celem byłoby oficjalne reprezentowania całego środowiska. Takie, proponowane rozwiązanie w konsekwencji może doprowadzić do skonfliktowania tego środowiska i w rezultacie stanowić będzie zaprzeczenie celów proponowanego przedsięwzięcia.
3 Zaprezentowane stanowisko zawarte w piśmie z dn. 6.11.2019r. nie jest formalnym stanowiskiem Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej, bowiem nigdy treść tego dokumentu nie była dyskutowana i aprobowana przez Radę. Prezentowanie owego dokumentu jako pisma Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej wprowadza w błąd ewentualnych odbiorców.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wobec przedstawionych zastrzeżeń nie akceptuje obecności NSZZ „Solidarność” w tej formie organizacji środowiska. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że to właśnie Wojewódzka Rada Konsultacyjna będąca ustawowo umocowaną winna być ośrodkiem koordynującym środowisko byłych działaczy opozycji antykomunistycznej. Podmiotem zaś tej działalności winny być osoby – działacze opozycji antykomunistycznej nie zaś organizacje.
Ponadto formułowana w przywołanym piśmie z dn. 6.11.2019r. dwoistość jaka rzekomo zachodziła między Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” a tzw. „Ruchem Społecznym” nie ma żadnego uzasadnienia historycznego i merytorycznego. Dla podkreślenia jednolitości organizacji i działalności w 30. rocznicę Sierpnia’8o w 2010r. Instytut Pamięci Narodowej oraz NSZZ „Solidarność” prowadzili akcję społeczną pod nazwą „Solidarność jest jedna”.
Próby dyskontowania NSZZ „Solidarność” i tzw. „Ruchu Społecznego” jest semantycznym wybiegiem byłych działaczy skupionych obecnie w Platformie Obywatelskiej i obliczonym na zamknięcie działalności NSZZ „Solidarność” do okresu ich działalności.
Takie traktowanie wspólnej historii jest jej fałszowaniem.


Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

Stanowisko otrzymują:
1. Paweł Perchel, Przewodniczący ŚWRK
2. Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
3. Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski

""