Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 5 marca 2013r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przyjmuje wezwania Ministerstwa Skarbu Państwa o tzw. dialog w sprawie sytuacji w CPP PREMA SA jako grę mającą na celu odwrócenie uwagi społecznej od problemu jakim jest konfliktogenna rola aktualnego Prezesa Zarządu Spółki.
Sam sposób owego wezwania wskazuje na taką właśnie grę. Oświadczenie Rady Nadzorczej PREMY w tej sprawie zostało przez Wydział Prawny MSP przekazane wyłącznie mediom. Strona pracownicza nie została o tym w ogóle poinformowana. Również wniosek reprezentacji pracowników – pismo zakładowych organizacji związkowych w PREMIE skierowane do Rady Nadzorczej Spółki o udostępnienie protokołu ze spotkania Rady Nadzorczej z reprezentacją związków zawodowych w dniu 20 lutego 2013 roku pozostało bez odpowiedzi. Fakty te świadczą o wyłącznie propagandowym charakterze wspomnianych apeli.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że wycofanie wszystkich kar nałożonych na pracowników PREMY w okresie od rozpoczęcia obecnego procesu prywatyzacji, w tym zapowiedzi wypowiedzenia umowy o pracę dla przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” będzie odczytane jako przejaw dobrej woli i otwarcia na rzetelny dialog.
Nie widząc zasadniczej zmiany w podejściu do rozwiązania konfliktu przez właściciela PREMY, czyli Ministerstwo Skarbu Państwa Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” rozważy wycofanie swych przedstawicieli ze wszystkich struktur oficjalnego dialogu społecznego. Nie może być zgody na pozorowane działanie, pozorowany nadzór i pozorowany dialog.
Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"