Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 3 marca 2015r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich struktur związkowych oraz ludzi dobrej woli o czynne wsparcie akcji protestacyjnej dla poparcia 12 postulatów trzech ogólnopolskich central związkowych, dotyczących żywotnych interesów ludzi pracy i szerzej – Polaków. Celem tych protestów jest doprowadzenie do rozpoczęcia i szybkiego sfinalizowania negocjacji z rządem w obszarach wyznaczonych przez te postulaty.
W najbliższym czasie we wszystkich Delegaturach Zarządu Regionu będzie kontynuowana akcja informacyjna za pomocą druków ulotnych. 9 marca b.r. od godz. 10:00 do 12:00 pikietowane będą biura poselskie koalicji rządzącej, czyli PO i PSL.
Ponadto we wszystkich strukturach związkowych przeprowadzona zostanie mobilizacja celem udziału nie mniejszej liczby uczestników demonstracji ogólnokrajowej (organizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” lub inne struktury związkowe) niż 20% ogólnej liczby członków w Regionie.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż na poziomie centralnym należy skutecznie pozyskiwać inne środowiska społeczne dla poparcia słusznych dążeń Związku. Szczególną uwagę należy zwrócić na te środowiska pracodawców, które spostrzegają problemy dla rozwoju firm nie w ograniczaniu praw pracowniczych lecz w błędnej polityce państwa.
Również ważne jest pozyskiwanie środowisk opiniotwórczych, przede wszystkim naukowych, dziennikarskich i innych, biorąc pod uwagę, iż w dużej mierze nadają one ton debaty publicznej, kreując oceny szerokiej opinii publicznej.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż jedynie odpowiednia dyscyplina związkowa, egzekucja praw ale i obowiązków zwiększa szanse na odniesienie sukcesu podkreślanego w akcji „I tak zwyciężymy”.
 
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”