Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” reprezentując interesy społeczne pracowników stoi na stanowisku przyjętym przez cały Związek, że płaca minimalna w Polsce, podobnie jak w wielu cywilizowanych państwach winna kształtować się na poziomie połowy średniego wynagrodzenia. O tym mówimy od kilku lat.
Decyzja rządu, iż minimalne wynagrodzenie w 2020r. wynosić będzie 2600 zł spełnia ten postulat. Ta oczekiwana regulacja spotyka się często z próbą jej ominięcia. Zmiana umów pracowniczych z pełnego etatu na jego część jest praktyką nagminną w wielu instytucjach, szczególnie podległych samorządom.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” traktuje te praktyki jako przejaw omijania prawa, uderzający w pracowników. Przywołane praktyki są naganne i w związku z tym Zarząd Regionu publicznie będzie piętnował przykłady takich praktyk.


Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność"
Waldemar Bartosz
Przewodniczący

""