Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 25 lipca 2014r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem przyjął informację o braku ugody w ramach toczącego się postępowania upadłościowego Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych SA w Kielcach. Decyzja ta, tożsama z decyzją o upadłości likwidacyjnej kładzie się cieniem na system podejmowania decyzji przez władze Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż KKSM dla Dolnośląskich Surowców Skalnych, pomimo rzeczowych zastrzeżeń NSZZ „Solidarność” podważa wiarygodność Ministerstwa Skarbu Państwa. Obecna likwidacja jest bowiem skutkiem takiej prywatyzacji i nieudolnego zarządzania firmą.
NSZZ „Solidarność” od kilkunastu miesięcy czyni zabiegi o pociągnięcie do odpowiedzialności prawnej osoby i instytucje, które doprowadziły Spółkę do tragicznego finału. Nadal oczekujemy na decyzję Prokuratury odnośnie złożonych zarzutów przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”. W państwie prawa nie może być pobłażania dla świadomego niszczenia firm i miejsc pracy.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje nadal wsparcie dla zakładowej organizacji związkowej w KKSM SA w jej działaniach o utrzymanie miejsc pracy. Nasze wspólne starania o zachowanie miejsc pracy nadal trwają, pomimo upadłości likwidacyjnej.
Stoimy na stanowisku, że kontynuowanie działalności gospodarczej przez syndyka oraz zbycie majątku w zorganizowanej całości dla wiarygodnego podmiotu jest szansą na przywrócenie normalnych warunków funkcjonowania firmy. W takich działaniach NSZZ „Solidarność” deklaruje współpracę.
Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” nadal będzie monitorować rozwój sytuacji w upadłej spółce i podejmie konieczne środki prawne i organizacyjne celem obrony pracowników KKSM.
 
Za Zarząd
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”