Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 2 grudnia 2014 rok ws. Wyborów samorządowych
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża podziękowania dla wszystkich członków Związku i sympatyków za aktywną postawę wykazaną w wyborach samorządowych w 2014r. Wyrazem tej postawy był udział kilkuset członków Związku w pracach komisji wyborczych w charakterze mężów zaufania i kandydatów na radnych. Otrzymane poparcie wyborców dla tych kandydatów świadczy o potrzebie istnienia Związku w pracach samorządu terytorialnego. Rezultatem jest obecność 66 radnych z rekomendacji NSZZ „Solidarność” na różnych szczeblach rad samorządowych. Stało się tak pomimo braku porozumienia wyborczego z jakąkolwiek partią polityczną, za wyjątkiem powiatu jędrzejowskiego, gdzie zawiązane porozumienie NSZZ „Solidarność” z Prawem i Sprawiedliwością przyniosło bardzo dobre rezultaty.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oceniając ostatnie wybory samorządowe i dostrzegając zarówno sygnalizowane sukcesy, widzi także zjawiska niepokojące. Należą do nich: chaos organizacyjny, niekompetencja organów państwa (PKW), niski stopień informacji o technice głosowania. Stan taki prowadził do sygnalizowanych naruszeń prawa wyborczego („kupowanie głosów”, pomyłki arytmetyczne) oraz znaczącej i niepokojącej ilości straconych głosów nieważnych.
W relacji NSZZ „Solidarność” z ugrupowaniami, z którymi współpracowali kandydaci Związku, szczególnie z Prawem i Sprawiedliwością, na obniżenie wyniku wyborczego wpłynęły negatywne zjawiska typu: spychanie kandydatów związkowych, szczególnie do Sejmiku samorządowego na dalsze, „niemandatowe” miejsca, eliminowanie z list silnych kandydatów, ograniczanie im dostępu do mediów, konstruowanie list na zasadzie wewnętrznego konfliktu między kandydatami, nieczytelność przesłania ideowego poprzez obecność na listach osób ściśle kojarzonych z obozem rządzącym (Busko-Zdrój), brak skoordynowanej kampanii skutkującej chaosem. Odpowiedzialność za negatywne konsekwencje takiego stanu musi przyjąć Pełnomocnik PiS na województwo świętokrzyskie, bo taka odpowiedzialność ciążyła na nim przy konstruowaniu owych list.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” podejmie działania prowadzące do konsolidacji radnych wybranych z rekomendacji Związku, pomocy merytorycznej dla nich, stworzenia organizacyjnej płaszczyzny integrującej szersze środowiska sprzyjające społecznej aktywności.
 
Za Zarząd
 
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"