Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 2.10.2012r. ws wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża zaniepokojenie doniesieniami dotyczącymi prac nad wydłużeniem okresu rozliczeniowego czasu pracy aż do 12 miesięcy toczącymi się w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.
Sygnały te wpisują się w politykę zaciskania pasa wyłącznie w grupie pracowniczej. Jest to także próba wprowadzenia do polskiego prawodawstwa jednego z zapisów tzw. Pakietu antykryzysowego z 2009 roku, który miał działać periodycznie.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” pragnie również przypomnieć, że postanowienia tego Pakietu zrealizowano wybiórczo, nie wprowadzając w życie tych części Pakietu, które miały wydźwięk propracowniczy. Dotyczy to szczególnie punktu 5 Pakietu, który mówił o ścieżce dochodzenia płacy minimalnej do poziomu 50% średniego wynagrodzenia w kraju.
ZarządRegionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż przedstawiciele Związku winni odmówić kontynuowania pracy nad tym projektem.
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność"