Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 17 maja 2011r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje opory wielu pracodawców, szczególnie w firmach ponadnarodowych, co do konieczności wzrostu wynagrodzeń pracowników. Żądania płacowe uzasadnione są szczególnie w roku bieżącym, biorąc pod uwagę szalejącą drożyznę a co za tym idzie poważny wzrost kosztów utrzymania.
Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja w tym względzie w Starachowicach. Wnioski miejscowej organizacji NSZZ „Solidarność” o taką podwyżkę płac, która pozwoliłaby zbliżyć poziom zarobków w tym zakładzie do poziomu podobnego zakładu tej samej firmy w Wielkopolsce, pozostają bez odzewu ze strony pracodawcy. Postawa taka jest zaprzeczeniem dialogu społecznego i jest przejawem nie liczenia się z opinią związku zawodowego. Wykorzystywanie wysokiego poziomu bezrobocia w naszym województwie do zaniżania płac jest wyrazem bezdusznego wykorzystywania dramatu, jakim jest bezrobocie.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do związków zawodowych funkcjonujących w MAN zarówno w kraju jak i w Niemczech o podjęcie wspólnych działań mających na celu doprowadzenie do sprawiedliwej polityki płacowej w firmie.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje wszelką pomoc prawną i organizacyjną dla Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w MAN Star Trucks & Buses w jej słusznych staraniach płacowych.
 
Kielce, 17 maja 2011r.
 
 
Za Zarząd
Waldemar  Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”