Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 16 marca 2012r.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem obserwuje pogarszającą się sytuację pracowniczą w Kieleckich Kopalniach Surowców Mineralnych S.A. Niepokój ten potwierdzają wyniki ostatniej kontroli Okręgowej Inspekcji Pracy w tej firmie. Stan ten ma bezpośredni związek z tzw. prywatyzacją przedsiębiorstwa dokonaną przez Ministra Skarbu Państwa w kwietniu 2011 roku na rzecz Dolnośląskich Surowców Skalnych.
Dobrze prosperujący, flagowy wręcz zakład w województwie świętokrzyskim w ciągu niespełna roku został doprowadzony do ciężkiej niewydolności gospodarczej. Świadczą o tym zarówno różnorakie zaległości wobec pracowników, zajęcia komornicze i zabezpieczenia hipoteczne.
Sytuacja ta będąca skutkiem ubiegłorocznej decyzji ministerialnej przypomina nie prywatyzację lecz raczej wrogie przejęcie. Monity w tej sprawie słane do Ministerstwa Skarbu Państwa, które nadal jest dysponentem 15 procent akcji, między innymi przez Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego spotykają się ze spóźnioną i lakoniczną reakcją. Reakcja ta świadczy o chęci dotychczasowego właściciela (MSP) zdystansowania się od własnych decyzji. Podobną bierną postawę reprezentują lokalni parlamentarzyści, posiadający mandat społeczny i mający możliwości wpływu na tę sytuację, które daje im prawo o sprawowaniu mandatu posła i senatora.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz domaga się od władz publicznych podjęcia działań zmierzających do wyjaśnienia przepływów finansowych między spółkami, ewentualnego naruszenia porządku korporacyjnego oraz podejrzenia niegospodarczości.
Brak rzetelnych działań w tej sprawie spowoduje dalsze radykalne pogorszenie się sytuacji w KKSM S.A.
Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przestrzega przed reakcjami społecznymi na taki sposób prywatyzacji przedsiębiorstw, prowadzącymi do negacji jakichkolwiek przekształceń własnościowych.
 
Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”