Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwuje zwiększenie poziomu bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Według danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy na koniec lutego bieżącego roku wynosiło ono w województwie 15,9% czyli o 2,7% więcej niż w całym kraju. W liczbach bezwzględnych przekłada się to na 90872 osoby pozostające bez pracy. Od początku roku aż o 7 tysięcy osób wzrosła liczba bezrobotnych. Pośród wszystkich poszukujących pracy jedynie 16,4 procent posiada prawo do zasiłku a prawie 75 tysięcy osób nie posiada takiego prawa.

W skali województwa jedynie w dwóch powiatach (Pińczów, Busko-Zdrój) bezrobocie nie przekracza 10 procent, w czterech natomiast przekroczyło już 20 procent (Skarżysko-Kamienna – 26,4%, Końskie – 22,1%, Ostrowiec Świętokrzyski – 20,9%, Opatów – 20,4%) i do tego poziomu zbliża się powiat ziemski kielecki (19,8%). W samej stolicy województwa – w Kielcach poziom ten wynosi 11,3% i jest drugi – po Białymstoku najwyższy pośród wszystkich miast wojewódzkich. Sytuację tę pogarsza fakt znacznego zmniejszania nakładów na Fundusz Pracy w naszym województwie na 2011 rok. W 2010 roku poziom tego funduszu w naszym regionie wynosił ponad 227 mln złotych, natomiast na 2011 rok przyznano jedynie nieco ponad 84 mln złotych. Różnica wynosi aż 143 mln złotych.

Niestety również nadzieja na rychłe i poważne inwestycje, które tworzą miejsca pracy w regionie nie są zadawalające. Według Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych na 2011 rok przewiduje się jedynie 7 takich inwestycji w województwie świętokrzyskim przy średnio-kilkudziesięciu w innych regionach.

Wobec tych faktów Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie może pozostawać obojętny. Dlatego też wzywając władze centralne i lokalne do skoordynowania i zintensyfikowania działań na rzecz rozwoju regionu, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” przygotowuje akcję protestacyjną mającą na celu publiczne uświadomienie tych problemów i wsparcie działań całego Związku w ramach ogólnopolskiego pogotowia protestacyjnego.

Za Zarząd

Waldemar Bartosz

Przewodniczący