Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 1 lutego 2011r.
 
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wielokrotnie sygnalizował problemy dotyczące niebezpieczeństw likwidacji ważnych jednostek gospodarczych i z zakresu służb publicznych. Skala tych likwidacji oraz zagrożeń skutkować musi negatywnymi konsekwencjami dla życia gospodarczego i społecznego.
W ostatnich latach w naszym województwie zmniejszono stopień organizacji i samodzielności następującym podmiotom:
·                    Poczta Polska S.A.,
·                    Ruch S.A.,
·                    PKN Orlen S.A.,
·                    Telekomunikacja Polska S.A.,
·                    Instytucjom finansowym (NBP, PKO BP, PKO S.A., PZU, PZU „Życie”, Warta i inne).
 
Pominięto nasz region w tworzeniu bądź konsolidowaniu następujących firm:
·                    Polska Grupa Energetyczna (Lublin, Łódź),
·                    PKP „Cargo” (likwidacja zakładu świętokrzyskiego, podporządkowanie zakładowi z siedzibą w Lublinie).
 
Aktualnie trwają dyskusje nad „wyprowadzeniem” z województwa świętokrzyskiego następujących jednostek:
·                    PKP PLK (dotychczas zakłady w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej, planowane w Łodzi i w Lublinie),
·                    PKP Intercity w Skarżysku-Kamiennej,
·                    Izba Celna w Kielcach,
·                    Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty,
·                    Świętokrzyski Oddział NFZ,
·                    Wydziały Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w 4 Sądach Rejonowych.
 
Istotne firmy dla pasażerskich usług komunikacyjnych czyli: kolejowe Przewozy Regionalne oraz PKS Kielce S.A. są zagrożone w dłuższym istnieniu.
Ponadto ostatnie decyzje o ograniczeniu inwestycji drogowych (E-7 Skarżysko-Kamienna – Radom i Jędrzejów – Kraków, drogi krajowej 73 Kielce – Tarnów i drogi kolejowej Nr 8) spowodować musi w dłuższej perspektywie perturbacje dla wielu kopalni kruszywa kamiennego a w konsekwencji dla regionalnego rynku pracy.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że przedstawiony obraz, w przypadku realizacji tych planów, doprowadzi do degradacji cywilizacyjnej województwa świętokrzyskiego, ze szkodą dla jego rozwoju i perspektyw dla mieszkańców regionu. Dlatego też problemy te winny stać się przedmiotem namysłu i działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za stan naszego województwa. W tym celu przedstawiciele NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego zgłosili te problemy jako przedmiot postępowania WKDS.
Tworzenie skutecznego, merytorycznego lobbingu na rzecz rozwoju województwa świętokrzyskiego powinno stać się celem wielu podmiotów państwowych, samorządowych i społecznych. NSZZ „Solidarność” o to apeluje i zgłasza gotowość działań w tych kwestiach.
 
Za Zarząd
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący