Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 8 sierpnia 2023r. ws. odrzucenia przez Parlament nowelizacji Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z ubolewaniem przyjmuje decyzje Parlamentu odrzucającą w dn. 28 lipca br. nowelizację Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Wprowadzenie w tym projekcie pojęcia geologicznego złoża strategicznego, do którego zaliczane będą złoża siarki ułatwiłoby inwestycję nowych odwiertów w obszarze działalności Grupy Azoty KiZChS „Siarkopol” w Grzybowie.
W związku z wyczerpywaniem się dotychczas eksploatowanych złoży, taka inwestycja jest niezbędna dla uratowania wyjątkowej, bo jedynej w świecie kopalni siarki. Przywołana tutaj zmiana prawa postulowana jest od wielu lat przez środowiska dbające o przyszłość kopalni siarki, w tym przez NSZZ „Solidarność”.
Władze krajowe Związku w dn. 6 października 2021r. w swym stanowisku (Stanowisko Komisji Krajowej nr 3/21) przypominają, że NSZZ „Solidarność” wielokrotnie zwracał się do władz państwowych o zmianę prawa (Ustawa: Prawo Geologiczne i Górnicze) lub przyjęcie tzw. specustawy, która niezwłocznie umożliwi rozpoczęcie niezbędnej inwestycji dla dalszego istnienia „Siarkopolu”.
Przyjęcie przez Sejm RP w dn. 16 czerwca 2023r. oczekiwanej nowelizacji wspomnianej ustawy, dawało podstawę do realnej nadziei na taką zmianę.
Zakwestionowanie przez Senat RP w dn. 14 lipca 2023r. rozwiązań przyjętych przez Sejm i następnie przez ten sam Sejm faktyczne poparcie senackiej decyzji wprowadza nie tylko w konsternację, rodzi niezrozumienie powodów takiej zmiany decyzji Posłów, ale przede wszystkim stawia pod znakiem zapytania dalszą politykę w obszarze złóż strategicznych. W przypadku kopalni siarki w Grzybowie rodzi zrozumiałe niepokoje, co do przyszłości zakładu i miejsc pracy.
Podnoszony niepokój jest tym bardziej zrozumiały i ostry, biorąc pod uwagę kończącą się kadencję Parlamentu i w związku z tym dyskontynuację dotychczasowej pracy legislacyjnej. W tym przypadku rodzi to podejrzenia o być może celowe opóźnienie tych prac, aby ostatecznie uniemożliwić ich kontynuację.
W tej niekorzystnej sytuacji dla „Siarkopolu” Grzybów, Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oczekuje od Grupy Azoty rozpoczęcia nowej inwestycji, dającej realną gwarancję przedłużenia działalności kopalni na dalsze lata.

Za Zarząd Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”

Waldemar Bartosz
Przewodniczący

""