Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dn. 5 stycznia 2023 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wspiera działania Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty „Siarkopol” w Grzybowie zmierzające
do obrony pracownic narażonych na działania nadmiernie stresujące mające znamiona mobbingu.
Obrona pracowników przed takimi działaniami jest powinnością wynikającą wprost z prawa polskiego
i norm statutowych. Deklarujemy więc wsparcie prawne i w razie konieczności organizacyjno – logistyczne dla organizacji związkowej.
Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do pracodawcy
o skuteczne wdrożenie środków organizacyjnych, również decyzji personalnych zapobiegających mobbingowi w środowisku pracy.
Problemy, które stoją przed kopalnią siarki winny motywować m.in. do bezkonfliktowego działania w kierunku pozyskania nowych odwiertów. Marnowanie energii w sytuacjach konfliktowych może być czynnikiem spychającym ten podstawowy cel na dalsze miejsce – ze szkodą dla istnienia firmy
i miejsc pracy.

Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"