Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wyborów samorządowych z dnia 14 października 2014r.

  

 

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” kolejny raz potwierdza znaczenie wszystkich form samorządności, w tym przede wszystkim samorządu terytorialnego. „Samorządna Rzeczpospolita” jako postulat programowy I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” z 1981 roku jest nadal aktualny. Samorząd tworzą bowiem obywatele a ciała przedstawicielskie są jedynie organami tak rozumianego samorządu. Dlatego tak istotny jest powszechny udział obywateli w tych wyborach. Od naszych wyborów zależeć będzie wygląd naszych małych ojczyzn a biorąc pod uwagę szeroką kompetencję samorządów, również los mieszkańców i pracowników zatrudnionych w podmiotach podległych organom samorządu terytorialnego, przede wszystkich w szpitalach, szkołach i firmach komunalnych.
Z tych względów NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich związkowców, do ludzi dobrej woli o udział w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku. Apelujemy o poparcie tych kandydatów, których dotychczasowa działalność daje podstawy do przekonania, iż działać będą dla dobra wspólnego a nie dla korzyści własnych bądź partii im podległych.
Region Świętokrzyski NSZZ „Solidarność” nie zawarł żadnego porozumienia wyborczego z żadną z partii politycznych, tym nie mniej sprawdzeni działacze związkowi kandydują z różnych komitetów wyborczych. Prosimy i apelujemy o poparcie tych kandydatów. Bez społecznej wrażliwości, którą wnoszą związkowcy, nie można liczyć na ludzką twarz organów przedstawicielskich.
Szczególnie prosimy o poparcie jedynego kandydata związkowego do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego jakim jest Bogdan Latosiński, ubiegający się o mandat z miasta Kielce i powiatu kieleckiego.
Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” po zakończeniu wyborów samorządowych w ramach podsumowania, podejmie decyzje o dalszych formach aktywności środowiska związkowego.
 
Za Zarząd
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”