Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 STANOWISKO Walnego Zebrania Członków MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jędrzejowie z dnia 14 marca 2014 r. ws gimnazjów
 
Walne Zebranie Członków MOZ NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje medialne zapowiedzi części środowisk politycznych likwidacji gimnazjów i powrót do PRL-owskiego sytemu oświaty. Zapowiedzi te w przypadku ich realizacji prowadziłyby do niepowetowanych szkód edukacyjnych, wychowawczych i społecznych.
Argumenty, którymi posługują się zwolennicy powrotu do PRL-owskiego sytemu oświaty oparte są na dwóch błędnych założeniach: przekonaniu, że gimnazjum tworzy patologię wychowawczą i że niweluje zdolności twórczego myślenia.
Pierwszy zarzut – znaczny stopień zachowań aspołecznych w gimnazjach nie wynika z organizacji systemu oświaty, lecz jest związany z okresem rozwojowym, okresem dojrzewania, charakteryzującym się buntem i przekraczaniem przyjętych norm społecznych. Rozdzielenie tej grupy rozwojowej od młodszych grup (ze szkoły podstawowej) było przesłanką do rozdzielenia szkół: podstawowej od gimnazjalnej. Postulat ten formułowany był znacznie wcześniej przez środowiska psychologiczne i pedagogiczne. Psucie reformy szkolnej zapoczątkowanej w 1999 r. przez następne ekipy rządowe doprowadził de facto do połączenia tych dwóch typów szkół i zwiększenia liczebności klas. Postulaty NSZZ „Solidarność” dotyczące zmniejszenia liczebności klas gimnazjalnych i wzmocnienia opieki psychologiczno – pedagogicznej w tych szkołach czeka nadal na realizację. Podobnie jak postulat aby gimnazja jeśli już mają być łączone to ze szkołami ponadgimnazjalnymi, nie zaś ze szkołami uczącymi młodsze roczniki dzieci.
Ponadto zarzut o kształtowaniu odtwórczości w myśleniu gimnazjalistów jest głęboko nietrafiony. Badania ciągłe od 2000r. przez agendę OECD, czyli przez Międzynarodowy Program Oceny Umiejętności Uczniów (tzw. PISA) wskazuje jednoznacznie, że polskie szkoły lepiej niż w poprzednich dekadach rozwijają u uczniów umiejętności samodzielnego myślenia. We wszystkich wymiarach badań skok jakościowy i ilościowy wyników nauczania jest imponujący. Wśród wszystkich badanych krajów uczniowie w Polsce uzyskują 9-10 miejsce na kilkadziesiąt możliwych.
Istniejące problemy, zarówno wychowawcze jak i dydaktyczne wołają o ich rozwiązanie nie zaś likwidację dobrego.
W związku z niebezpieczeństwem przywrócenia systemu PRL-owskiego, który zmierzał do odtworzenia sowieckiej 10-latki (minister Kuberski w latach 70 tych), Walne Zebranie Członków NSZZ „Solidarność” apeluje do wszystkich struktur Związku oraz do ludzi dobrej woli o merytoryczną ocenę polityków w rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Niech demagogia nie zwycięża. W oświacie przyniesie wiele szkód. Oczekujemy więc rychłego zaniechania szkodliwych planów godzących w polską oświatę. Deklarujemy również, że na wszystkich gremiach decydenckich, również w trakcie wyborów będziemy zadawać pytania o polską oświatę. Inwestycja w mądre nauczanie jest najkorzystniejszą inwestycją.
 
Za Zebranych
 
Elżbieta Bartosz
PRZEWODNICZĄCA