Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 września 2015r. w sprawie uczczenia 35 rocznicy utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”

W bieżącym 2015 roku przypadają dwie rocznice o wielkiej wadze dla samorządności i szerzej – dla wszystkich obywateli polskich.

Mija właśnie 35 lat od momentu powszechnego zrywu Polaków w Sierpniu 1980 roku i utworzenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Ten moment w historii Polski był też istotny dla losów całej Europy a nawet świata. Wolą i solidarnym wysiłkiem milionów Polaków dokonało się sierpniowe i pokojowe zerwanie z totalitarnym systemem komunistycznym i supremacją związku sowieckiego.

Na historycznym I Krajowym Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981r., który wówczas był de facto pierwszym wolnym parlamentem po 1945r. delegaci stwierdzili, że „Ten społeczny i moralny protest nie zrodził się z dnia na dzień. Jest w nim dziedzictwo krwi robotników poznańskich z 1956 roku i grudnia 1970 na Wybrzeżu, bunt studentów w 1968 roku, cierpienia Radomia i Ursusa w 1976 roku (…) Związek nasz wyrósł z tych walk i pozostanie im wierny. Stanowimy organizację, która łączy w sobie cechy związku zawodowego i wielkiego ruchu społecznego” (Uchwała Programowa KZD).

Cechy te predestynowały do podjęcia prób przywrócenia autentycznej samorządności. Wspomniany Zjazd „Solidarności” w dokumencie „Samorządna Rzeczpospolita” stwierdził, że „będziemy dążyć zarówno do przebudowy struktur państwa, jak i do tworzenia i wspierania niezależnych i samorządnych instytucji we wszystkich sferach życia społecznego”.

Skutkiem owych starań był rok 1990 i przyjęcie wówczas ustawy o samorządzie gminnym i pierwsze po 1945r. wybory do samorządu gminnego. Ta druga rocznica, czyli 25 lat od wspomnianych wyborów jest dla nas samorządowców ogromnie ważna.

Doceniając wagę obu rocznic, wyrażamy głęboki szacunek dla tych milionowych rzesz Polaków, którzy przez te wszystkie lata, narażając często swoje bezpieczeństwo a nawet życie jak to bywało w stanie wojennym, doprowadzili do oczekiwanych zmian.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego dziękuje wszystkim obywatelom za aktywne uczestnictwo w życiu wspólnot samorządowych.

Przewodniczący Sejmiku

ArkadiuszBąk