Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 4 maja 2021r.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” w całej rozciągłości popiera Stanowisko Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Elektrowni Połaniec i Spółek z dnia 16 kwietnia 2021r.
Restrukturyzacja przemysłu energetycznego związana z programem „Zielonego Ładu” nie może być przeprowadzana z pominięciem dialogu społecznego. Dotychczasowe normy i praktyki cywilizacyjne wskazują, iż tak poważne przedsięwzięcia bez porozumienia społecznego muszą prowadzić do konfliktów społecznych i skutkować będą wieloma negatywnymi konsekwencjami dla branży, a także szerzej – dla rynku pracy, społeczności lokalnych.
Sygnalizowane wydzielenie „Zielonego Bloku” ze struktury Elektrowni Połaniec byłoby takim przykładem braku roztropności.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” rozumiejąc słuszne obawy pracowników Elektrowni Połaniec i spółek z nią związanych, deklaruje swoje wsparcie dla działań związkowych inicjowanych przez tamtejszą organizację NSZZ „Solidarność”.
 
Za Prezydium
 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
""