Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 30 czerwca 2015r.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższą dezaprobatą i niepokojem przyjmuje informacje o poważnym utrudnianiu działania zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
Skierowanie na urlop wypoczynkowy przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, jej zastępcy i sekretarz Komisji Zakładowej w czasie finalizacji rokowań zakładowego układu zbiorowego pracy należy jednoznacznie odczytać jako próbę uniemożliwienia zawarcia tego porozumienia. Takie działanie pracodawcy, czyli dyrektora Szpitala, pomimo tego, iż okres rozliczeniowy dla urlopów wypoczynkowych kończy się dopiero w końcu września, skutkuje paraliżem pracy związkowej, również w sprawach opiniowania decyzji pracowniczych podejmowanych przez pracodawcę. Na dodatek, decyzja dyrektora o jednoczesnym wysłaniu na urlopy całej Komisji Zakładowej stoi w sprzeczności z inną decyzją pracodawcy, który w tym czasie wyraził zgodę na oddelegowanie w czasie pracy części członków Komisji Zakładowej do wzięcia udziału w Regionalnej Konferencji poświęconej przestrzeganiu prawa pracy.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że takie działanie pracodawcy podważa jego dobrą wolę w negocjacjach układu zbiorowego pracy co w naszym przekonaniu wyczerpuje znamiona przekroczenia prawa. Podważa też swoją wiarygodność niezbędną do kierowania zespołem ludzkim. W związku z powyższym Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wzywa organ prowadzący Szpital – starostę starachowickiego do wyciągnięcia stosownych konsekwencji właściwych do tej sytuacji.
Wobec naruszenia prawa do swobodnego negocjowania układu zbiorowego pracy, Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie prawo do podejmowania dalszych decyzji związkowych w obronie praw związkowych. Apelujemy także do szerokich środowisk związkowych i pracowniczych o przygotowanie publicznych form wyrażenia poparcia Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.
 
Za Prezydium
 
Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”