Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 23 grudnia 2010r.

W starachowickiej Gerdzie łamią ustawę o związkach zawodowych

  
 
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wyraża stanowczy protest wobec jawnego łamania prawa do zrzeszania się w związki zawodowe przez pracodawcę – prezesa spółki Gerda 2 Spółka z o.o. w Starachowicach.
W dniu wczorajszym (22 grudnia 2010r.) podpisał on wypowiedzenie umów o pracę ze skutkiem natychmiastowym (zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy) z 9 pracownikami, po tym jak dzień wcześniej otrzymał on wypis z »rejestru zakładowej organizacji związkowej NSZZ "Solidarność"«. Pośród zwolnionych jest też wybrany przewodniczący Komisji Zakładowej.
Wypowiedzeń dokonano łamiąc Kodeks Pracy i Ustawę o Związkach zawodowych, nie powiadamiając o zamiarze tych zwolnień legalnie działającego związku zawodowego i nie uwzględniając prawnej ochrony osób reprezentujących związek.
Takie zachowanie świadczy o świadomym łamaniu prawa, co musi podlegać konsekwencjom karnym.
Ponadto czas i tryb tych zwolnień (Boże Narodzenie) wskazuje na degradację obyczajową.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" wzywa organy państwowe powołane do kontroli przestrzegania prawa (Prokuratura, Państwowa Inspekcja Pracy) do niezwłocznego podjęcia sygnalizowanej sprawy.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oświadcza, że dołoży wszelkich starań i podejmie wszelkie działania prawem przewidziane do obrony zagrożonego prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"