Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 21 października 2011r.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dezaprobatą przyjmuje decyzje Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i publicznie wyrażone stanowisko Wicemarszałka Województwa – Pana Grzegorza Świercza w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
Podważanie wyników konkursu rozpisanego przez Zarząd Województwa
i przeprowadzonego pod kierownictwem Wicemarszałka Grzegorza Świercza wskazuje
na fasadowość procedur demokratycznych przewidzianych prawem. Uprawnia również
do mniemania, iż tak ważne decyzje dla całej społeczności województwa są nieprzejrzyste i rodzą podejrzenia o pozamerytoryczne motywy podejmowanych decyzji.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" protestuje przeciw takim praktykom prowadzącym wprost do autorytaryzmu i partyjnego zawłaszczenia instytucji publicznych.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" apeluje do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Adama Jarubasa o podjęcie działań przywracających praworządność i przyzwoitość w działaniu osób i instytucji mu podległych.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" deklaruje wszelką pomoc prawną i logistyczną dla pracowników Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
(-)Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"