Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 19.02.2013r.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” składa podziękowanie delegacjom związkowym z całego województwa oraz osobom fizycznym licznie przybyłym w dniu wczorajszym (18 lutego 2013r.) pod bramę CPP PREMA SA w Kielcach celem wsparcia dla pracowników fabryki poddawanych od wielu tygodni różnorakiej presji ze strony zarządu spółki.
Konfrontacyjne zachowanie tego zarządu, podsycające konflikt uniemożliwia dalsze funkcjonowanie w tym składzie zorganizowanego organizmu jakim jest zakład pracy. Dobitnym przykładem tego stanu były decyzje z dnia poprzedniego dzielące załogę PREMY na dwie grupy: tę lepszą, która zwolniona jest od obowiązku wykonywania pracy (o 30min.) z prawem do pełnego wynagrodzenia i tę gorszą pracującą bez tej „premii” (przede wszystkim robotnicy), przewidując, że weźmie ona udział w zbliżającej się pikiecie.
Wszystkie te okoliczności wskazują, że prezes – Pan Grzegorz Wysocki utracił zdolność do zarządzania grupą społeczną jaką stanowią pracownicy. Dla dobra firmy, ludzi w niej zatrudnionych, a w konsekwencji dla przyszłości przedsiębiorstwa – jedyną rozsądną decyzją jest dymisja aktualnego prezesa.
Niestety, dotychczasowe zachowanie się Rady Nadzorczej w tej sytuacji wskazuje na stronniczość, która w konsekwencji zaostrza spór. Przykładem takiej postawy jest też stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa – Pani Urszuli Pasławskiej (PSL), która na pisma strony związkowej sygnalizujące zbliżający się konflikt, który może godzić w proces prywatyzacji odpowiada (pismo z dnia 5 lutego 2013r.), że opiera swe zdanie na stanowisku Rady Nadzorczej, która „podzieliła argumenty przedstawione w tej sprawie przez Zarząd Spółki”. Należy dodać, że stanowisko Podsekretarza Stanu i Rady Nadzorczej podjęte zostało bez wysłuchania argumentów jednej ze stron – czyli pracowników CPP PREMA SA. Postawa taka powoduje utratę wiarygodności, gdyż przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa stają się stroną nie zaś arbitrem. W tej sytuacji bierność MSP wzmacniająca w skutkach konflikt prowadzi do negatywnych konsekwencji dla firmy i całej lokalnej społeczności.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” ostrzega, że w związku z taką postawą Ministerstwa Skarbu Państwa za wszystkie dalsze wydarzenia i ich skutki ponosi odpowiedzialność strona rządowa.
 
Za Prezydium
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"