Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 17 marca 2014r. ws represji w CPP PREMA
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy protest wobec decyzji Prezesa Zarządu CPP „PREMA” SA w Kielcach – Grzegorza Wysockiego o bezprawnym rozwiązaniu umowy o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w CPP „PREMA” SA – Panem Robertem Kułagą.
Decyzja ta jest tym bardziej oburzająca, gdyż następuje w czasie toczących się negocjacji pomiędzy zarządem spółki a związkami zawodowymi nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Rozwiązanie umowy o pracę z przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” jest jawnym szykanowaniem działacza związkowego i musi zostać odebrane jako próba zastraszenia pozostałych pracowników – członków NSZZ „Solidarność”, a to z kolei musi prowadzić do wywołania niepokojów społecznych.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stanowczo żąda od prezesa zarządu CPP PREMA SA natychmiastowego wycofania swej decyzji, natomiast od organów Spółki, tj. Rady Nadzorczej a przede wszystkim właściciela Spółki – Ministra Skarbu Państwa o objęcie szczególnym nadzorem poczynań prezesa oraz wyciągnięcie względem niego stosowanych konsekwencji.
Ponadto Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się od Organów Kontrolnych Państwa pilnego zbadania zaistniałej sytuacji w CPP „PREMA” SA w Kielcach.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” zastrzega sobie jednocześnie prawo do wykorzystania wszelkich środków prawnych zmierzających do obrony Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w CPP „PREMA” SA.
 
Za Prezydium
 
Mieczysław Gójski
WICEPRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”