Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 15 marca 2011r.

 

Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z oburzeniem przyjmuje opinie zawarte w artykule Piotra Rachtana pt. „Gdzie Staszic rozwój inicjował” zamieszczonym w Ogólnopolskiej gazecie Platformy Obywatelskiej „POGłos” nr 03/41 z marca 2011r. Przytaczane w nim treści w sposób arogancki szkalują województwo świętokrzyskie i jego mieszkańców.

W ostatnim okresie toczy się publiczna debata nad zagrożeniami dla naszego województwa wynikającymi z krzywdzących decyzji władz centralnych. Na wniosek NSZZ „Solidarność”
nad tym tematem kilkakrotnie obradowała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, oceniając wiele z tych decyzji krytycznie. WKDS uznała je, jako zagrażające przyszłości województwa, domagając się jednocześnie przyzwoitego traktowania naszego regionu. Jednostronnie przytoczone, zmanipulowane dane zamieszczone w piśmie Platformy Obywatelskiej – partii rządzącej Polską uznać należy za niedopuszczalne.

Prezydium Zarządu Regionu oczekuje publicznych wyjaśnień władz lokalnych PO co do zawartych tam treści i odpowiedzi czy jest to incydent, czy też oddaje kierunek partii rządzącej wobec naszego regionu.

Mieczysław Gójski
Zastępca Przewodniczącego
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ "Solidarność"