Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 14 lutego 2012r.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z niepokojem przyjmuje informacje dotyczące tzw. regionalizacji (optymalizacji) laboratoriów Inspekcji Sanitarnej a następnie tzw. łączenia stacji sanitarno-epidemiologicznych, czyli w praktyce ich redukcji.
Proponowane zredukowanie istniejących w województwie laboratoriów z sześciu do trzech oznaczać musi pogorszenie z punktu widzenia bezpieczeństwa sanitarnego dostępności do tych istotnych usług publicznych. W ślad za tym planuje się ograniczanie tzw. nadzoru sanitarnego, czyli likwidację części stacji sanitarno-epidemiologicznych.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, że plany te nie mają żadnego związku z potrzebami zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa. Sygnały o zagrożeniach zatruciami biologicznymi i chemicznymi są coraz częstsze. Redukcja służb sanitarno-epidemiologicznych nie wiąże się więc z racjami merytorycznymi lecz jest przejawem chaotycznej polityki „cięć budżetowych”. Sygnalizowany spadek wykonywanych obowiązkowych badań laboratoryjnych nie wynika ze spadku potrzeb lecz z decyzji administracyjnych ograniczających katalog badań obligatoryjnych.
W związku z powyższym Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” domaga się utrzymania jako minimum – dotychczasowej sieci nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz takiej struktury laboratoriów w tym systemie, która nie pogorszy dotychczasowych standardów.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje poparcie wszystkich działań związkowych i samorządowych zmierzających do takiego ułożenia struktury inspekcji sanitarnej, która zabezpiecza interesy społeczne i pracownicze.
 
Za Prezydium
 
(-)Waldemar Bartosz
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”