Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" z dnia 11 stycznia 2011r. ws ZUChiAP „Chemar” SA
 
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" popiera stanowisko organizacji związkowych w ZUChiAP „Chemar” SA w Kielcach w sprawie prywatyzacji spółek: Zakład Armatury „Chemar” i „Odlewnia Chemar” kierowane do Ministra Skarbu Państwa – Pana Aleksandra Grada.
Długoletnia praktyczna obserwacja tych spółek skłania do twierdzenia, że zaniechanie prywatyzacji, czyli odstąpienie od koniecznego inwestowania skazuje te podmioty na uwiąd a w konsekwencji na upadłość lub likwidację. Rezultatem takiego stanu byłoby zagrożenie istnienia prawie 500 miejsc pracy, co w przypadku poziomu bezrobocia w Kielcach i regionie jest poważnym problemem społecznym i gospodarczym.
Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" apeluje do Ministra Skarbu o wzmożenie nadzoru właścicielskiego aby zapobiec sygnalizowanym niebezpieczeństwom.
 
Za Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność"
 
Waldemar Bartosz
Przewodniczący