Pokaż więcej wyników...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Strona główna 5 Aktualności 5 Stanowisko nr 1 Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z dnia 4 września 2018 r.

Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” z najwyższym niepokojem obserwuje sytuację zaistniałą w Chemar Armatura Sp. z o.o. w Kielcach. Demontaż maszyn, zwolnienia pracowników oraz zaprzestanie (częściowe) produkcji, a ponadto brak dialogu ze związkiem zawodowym musi budzić obawy o przyszłość firmy. Do najbardziej drastycznych działań podejmowanych przez organy spółki (z większościowym udziałem niemieckiego inwestora: PROVALVE) zaliczyć należy:

1. Zwolnienie (tylko w ostatnim okresie) dwunastu pracowników w tym siedmiu w trybie pilnym, ze zwolnieniem ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

2. Jednostronne rozwiązanie przez pracodawcę Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i uporczywe odmawianie rokowań ze stroną związkową nad nową Umową. Nie podejmowanie rozmów ze stroną związkową na temat sytuacji w firmie oraz brak odpowiedzi na pisma NSZZ „Solidarność” kierowane w tej sprawie do pracodawcy. Lekceważące zachowanie pracodawcy świadczy dobitnie o braku jego dobrej woli do dialogu i współpracy ze związkiem.

3. Demontaż oraz wywóz kilkudziesięciu (ok. 30) sprawnych technicznie i wykorzystywanych w procesie produkcyjnym maszyn wraz z oprzyrządowaniem.

4. Zaprzestanie przez spółkę (pomimo składanych zamówień) produkcji na rynek polski.

Powyższe działania muszą budzić najgłębsze zaniepokojenie NSZZ „Solidarność” oraz pracowników spółki o przyszłość ich firmy. Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” apeluje do organów spółki o natychmiastowe zaprzestanie tych szkodliwych działań. Jednocześnie Zarząd Regionu zwraca się do stosownych organów kontrolnych państwa o sprawdzenie, czy opisane działania są zgodne z obowiązującym prawem. Jednocześnie Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” deklaruje udzielenie wszelkiej pomocy pracownikom spółki (w tym prawnej), w obronie ich miejsc pracy, praw pracowniczych i związkowych.

 

Za Zarząd
Regionu Świętokrzyskiego
NSZZ „Solidarność”
Mieczysław Gójski